guideubon

 

นอ.ตระการฯ เยี่ยมสร้างบ้าน มอบถุงยังชีพ ผู้ยากไร้ – ปชส. OTOP นวัตวิถี

เหล่ากาชาด-สร้างบ้านผู้ยากไร้-01.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายบรรลุ พลอาทิตย์ กำนันตำบลเซเป็ด นายหนูศร ขรรค์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านม่วงธง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านและมอบชุดถุงยังชีพให้กับ นางเชย รอดภัย อายุ 70 ปี ซึ่งได้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับบ้านผู้ยากไร้ จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงบ้าน ที่พักอาศัยผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 20 ม.1 บ้านม่วงธง ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่ง นางเชย รอดภัย กล่าวน้ำตานองหน้าว่า รู้สึกดีใจจนพูดไม่ออก ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มอบถุงยังชีพและสร้างบ้านให้ตนได้อยู่อาศัยในครั้งนี้

วัดราษฎร์ประดิษฐ์-01.jpg

หลังจากนั้น นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล ได้เดินทางไปที่บ้านกระเดียน ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกระเดียน ม.1 ต.กระเดียน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจ ได้แก่ กุฏิลาย ศาลาการเปรียญ โบสถ์(สิม) ที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่บ้านกระเดียน อยู่ภายในวัดราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ และ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จากกรมศิลปากร อีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว