guideubon

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 จัดงาน OTOP MASTER PIECE

otop-master-piece-02.jpg

วันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน  OTOP MASTER PIECE "ล้ำค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิใจสู่สากล" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อประดับพรีเมียมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

otop-master-piece-03.jpg

งาน OTOP MASTER PIECE "ล้ำค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิใจสู่สากล" จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน นำทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน มาพัฒนา แปรรูป สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บริหารจัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

otop-master-piece-04.jpg

ภายในงานประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งมีจุดแสดงสินค้า otop premium จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีร้านค้ามากมายกว่า 100 ร้านค้าให้ได้เที่ยว ช้อป ชิม ไปกับสินค้า otop ระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของศิลปินชื่อดังในภาคอีสาน พร้อมชมฟรี กับการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ หมอลำสาว นุชวิลาวัลย์ อาร์สยาม และวงสมอารมณ์ วงดนตรีมืออาชีพในภาคอีสาน ให้สนุกสนานเพลิดเพลินตลอด 5 วัน

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

otop-master-piece-11.jpg

otop-master-piece-05.jpg

otop-master-piece-06.jpg

otop-master-piece-07.jpg

otop-master-piece-08.jpg

otop-master-piece-09.jpg

otop-master-piece-10.jpg