guideubon

 

อุบลฯ ร่วมงาน "OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19" เมืองทองธานี ผ่านสามวัน ยอดกว่า 3 ล้าน

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-02.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19” พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรมต่างๆ ได้ร่วมพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดงาน OTOPไทย สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด”และเทศการของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างเศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ และเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงาน " OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 " ในครั้งนี้

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-01.jpg

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานฯ จำนวน 32 บูธ โดยมียอดจำหน่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่ายรวม 901,250 บาท รายละเอียด ดังนี้

1) ประเภทอาหาร จำนวน 6 บูธ ยอดจำหน่าย 85,000 บาท
2) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ ยอดจำหน่าย 6,000 บาท
3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 บูธ ยอดจำหน่าย 650,000 บาท
4) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 บูธ ยอดจำหน่าย 27,500 บาท
5) ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 6 บูธ ยอดจำหน่าย 61,500 บาท
6) ประเภทชวนชิม จำนวน 3 บูท ยอดจำหน่าย 65,000 บาท
7) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 บูท ยอดจำหน่าย 6,250 บาท

สรุปรวมยอดจำหน่าย ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ที่ผ่านมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,745,020 บาท

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-03.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-04.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-05.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-06.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-07.jpg