guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลการแข่งขันทางวิชาชีพ One Product One Business

Cherry-Crispy-01.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกาศผลการแข่งขันทักษะ One Product One Business (หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่หนึ่งธุรกิจ) อย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จาก 25 ทีมทั่วประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 แผนกวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก นำตัวแทนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ได้แก่ นางสาวณัฎฐ์จิรา ธรรมสา นางสาวนุชสรา โยสา และนางสาวไพรินทร์ คำสา ชื่อผลงาน "Cherry Crispy หอยเชอรี่อบกรอบ" โดยมีครูผู้ควบคุมการแข่งขัน คือ นางสาวอรทัย ปริต นางประภัสสร คำเจริญ นางสาวศกลรัตน์ อุทธา นางสาววชิราภรณ์ เขม้นดี และนางสาวดวงดาว จันทร เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาชีพ ประเภททักษะ One Product One Business (หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่หนึ่งธุรกิจ) ภายใต้โครงการ มหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดโดย แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ กติกาการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันระดมความคิด จัดทำผลงานกับการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมี เกิดขึ้น หรือซ้ำซ้อน อาจจะเป็นเพียงความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ แต่มีความน่าสนใจในการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีข้อจำกัดของรายละเอียดผลงานไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 จากนั้นจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมแข่งขันผ่าน e-mail ให้คณะกรรมการตัดสินผลงานตามแนวความคิดสร้างสรรค์

จากการแข่งขันดังกล่าวปรากฏว่า นักศึกษา แผนกวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 25 ทีมทั่วประเทศ ได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถพัฒนาศักยภาพของตนจากการเรียนในชั้นเรียนสู่การประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน และสามารถคว้ารางวัลได้สำเร็จ

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และร่วมสร้างสรรค์ผลงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพิ่มเวทีในการแสดงความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพค้าปลีก

Cherry-Crispy-02.jpg

Cherry-Crispy-03.jpg

Cherry-Crispy-04.jpg