guideubon

 

เปิดเส้นทาง เดิน-วิ่ง Olympic Day 2017 คาดคนร่วมมากกว่า 5 หมื่น

olympic-day-ubon-01.jpg

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสมบัติ คุรุพันธ์ กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,พันเอกสุพัฒน์ ศรีดารณพ กรรมการสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติการเตรียมขั้นตอน การกำหนดเส้นทางการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยในปีนี้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เลือกจัดกิจกรรมนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 

olympic-day-ubon-12.jpg

จากการที่ คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ( International Olympic Committee : IOC ) กำหนดให้มีการรณรงค์ให้จัดกิจกรรมในชื่อว่า OLYMPIC DAY ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของ IOC ก็ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปี 2560 นี้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง 2017 Olympic Day ในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่จังหวัดอุบลราชธานี

olympic-day-ubon-11.jpg

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดในการเตรียมความพร้อม ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี พ.ศ.2025 ตามแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฯ

olympic-day-ubon-08.jpg

สำหรับกิจกรรม เดิน – วิ่ง 2017 Olympic Day กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุด โดยวิ่งไปตามถนนชยางกูร ผ่านหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้า Big-C ไปสุดทาง เลี้ยวซ้ายที่แยกดงอู่ผึ้งเข้าถนนแจ้งสนิท ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลี้ยวขวาเข้าถนนชยางกูรอีกครั้ง และกลับเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัวบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า รวมระยะทาง 10.8 กิโลเมตร

olympic-day-ubon-09.jpg

ในส่วนของเส้นทางเดินนั้น ใช้ชื่อว่า เส้นทางเดินสายวัฒนธรรมเมืองอุบล “3 พระเจ้าใหญ่ 4 พระแก้ว” เริ่มปล่อยตัวที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอุปราช เลี้ยวขวาเข้าถนนเขื่อนธานี ผ่านวัดศรีอุบลรัตนาราม (พระแก้วบุษราคัม) เลี้ยวซ้ายเดินตรงไป ผ่านวงเวียนน้ำพุ ผ่านตลาดใหญ่ ถึง วัดหลวง (พระเจ้าใหญ่องค์หลวง และ พระแก้วไพฑูรย์) เลี้ยวขวาเข้าวัดหลวง ลงบันไดนาค สู่ทางเลียบแม่น้ำมูล เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออก ถึงสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยวซ้ายมุ่งไปยังถนนพรมราช เลี้ยวขวาผ่านวัดใต้เทิง (พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเขื่อนธานี ถึงวัดเลียบ (หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) เลี้ยวขวาเดินเข้าวัดเลียบ เดินผ่านวัดมุ่งสู่ถนนศรีณรงค์เลี้ยวซ้าย มุ่งตรงไปสี่แยกไปรษณีย์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหลวง ผ่านวัดทุ่งศรีเมือง (หอไตรกลางน้ำ) เดินผ่านวัดมณีวนาราม (พระแก้วโกเมน) มุ่งสู่วัดมหาวนาราม (พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง) เดินผ่านวัด เข้าสู่ถนนสรรพสิทธิ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์ ถึงสี่แยกวัดแจ้ง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนครบาล ถึงสี่แยกโรงเรียนอนุบาล เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพโลรังฤทธิ์ ผ่านศาลแขวงฯ ถึงสามแยกเฉลิมวัฒนา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอุปราช สู่เส้นชัย รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางจะมีบริการน้ำดื่ม รวมทั้งมีการจัดระบบจราจร และรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

olympic-day-ubon-07.jpg

พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง 2017 Olympic Day นั้นครั้งนี้นั้นจะเป็นการเผยแพร่ประเทศไทยและจังหวัดอุบลฯ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ให้ทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และถ้ามีนักกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมวิ่งด้วย ก็จะเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี ที่ดี ระหว่างประเทศในแถบ SouthEast Asia ได้ ทั้งนี้ อยากเชิญชวน นักวิ่งจากทั่วประเทศได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดในการผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี พ.ศ.2025 อีกด้วย

olympic-day-ubon-สมศักดิ์-จังตระกุล.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นี้ ณ ขณะนี้ทางจังหวัดฯ ได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้ว ในนามของตัวแทนชาวอุบลฯ ขอปวารณา ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศว่าชาวอุบลฯ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเกียรติยศ เกียรติภูมิ ของประเทศ โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลฯ ทั้งภาคเอกชน ราชการ ร่วมทั้งพี่น้องประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ขอให้ชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ กิจกรรม เดิน – วิ่ง 2017 Olympic Day แทนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วย

olympic-day-ubon-สมบัติ-คุรุพันธ์.jpg

นายสมบัติ คุรุพันธ์ กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ได้เห็นความพร้อมและความตั้งใจของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านผู้ว่าฯ และทุกภาคส่วน ได้มีความพร้อมในการดำเนินการได้อย่างดียิ่งในทุกๆ ด้าน คาดว่าการจัด กิจกรรม เดิน – วิ่ง 2017 Olympic Day ในครั้งนี้นั้น จะมีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น นอกจากจะได้เห็นกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานทางโอลิมปิคแล้วนั้น ก็ยังจะได้เห็นกิจกกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นพื้นเมือง ธรรมชาติ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะถือโอกาสในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในนามของประเทศไทย ในสู่ประชาคมโลกต่อไป

ข่าว/ภาพโดย Grich Jungjareon

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511