guideubon

 

คืบหน้ากิจกรรมเดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day พร้อม!! 24 มิ.ย.60

olympic-day-ubon-17.jpg

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมหารือและซักซ้อมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 มิ.ย.60 ในเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมช่วยกันเสนอแนะข้อหารือในด้านต่างๆ เพื่อให้งานออกมาประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 

olympic-day-ubon-18.jpg

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการร่วมมือร่วมใจกันต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศและทั่วโลก ด้วยการตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ตลอดจนอาหารว่างตลอดเส้นทาง เดิน-วิ่ง นอกจากนี้ ยังได้รวมพลังความสามัคคี โดยเชิญภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการจัดงานด้านนี้ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ตลอดจนหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เคยเจอและอาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรม เดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ ที่จะถึงในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นี้ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์และประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของทางจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด

olympic-day-ubon-14.jpg

สำหรับเส้นทางในการเข้างาน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทางจังหวัดจึงได้ทำประตูทางเข้าถึง 7 ประตู โดยแต่ละประตูจะมีเสื้อไว้แจกประตูละ 1,000 ตัว ให้กับท่านที่มาก่อน (เสื้อ Free size แบบเดียว) ส่วนท่านที่ไม่ได้เสื้อโอลิมปิก สามารถใส่เสื้อของท่านในโทน "สีขาว" มาร่วมกิจกรรมร่วมกันได้ ประตูทั้ง 7 มีดังนี้

- ซุ้มประตูที่ 1 บริเวณอุบลพลาซ่า
- ซุ้มประตูที่ 2 บริเวณประตูด้านศาลแขวงฯ
- ซุ้มประตูที่ 3 บริเวณแยกโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ
- ซุ้มประตูที่ 4 บริเวณด้านหน้า สนง.เทศบาลนครอุบลฯ
- ซุ้มประตูที่ 5 บริเวณแยกโรงแรมราชธานี
- ซุ้มประตูที่ 6 บริเวณพิพิธภัณฑ์
- ซุ้มประตูที่ 7 บริเวณแยกที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลฯ

olympic-day-ubon-16.jpg

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form ในเพจหอการค้าจังหวัดอุบลฯ จำนวน 3,000 ท่านแรก จะได้รับเสื้อทุกคนตามที่ลงทะเบียนไว้ โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับเสื้อทางประตูที่ 1 คือ (ประตูบริเวณ สี่แยกอุบลพลาซ่า ทุ่งศรีเมือง) หากท่านที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดร่วมกิจกรรม ( หรือกำหนดการที่ประกาศแจ้งรับเสื้อ) ทางหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่น ได้รับเสื้อไปร่วมกิจกรรมแทน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมครั้งนี้สูงสุด 

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกเดย์ 2017 ได้ที่นี่