guideubon

 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ชวนร่วมกิจกรรม NURSES RUN for HEALTH 2019

NURSES-RUN-for-HEALTH-2019-01.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ฮีโร่ของชาวอีสาน ในวิกฤตการณ์อุทกภัย 2562 เดินทางมาร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ” หรือ NURSES RUN FOR HEALTH 2019 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

NURSES-RUN-for-HEALTH-2019-02.jpg

ทันทีที่ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และทีมงาน เดินทางมาถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี สถานที่จัดงานแถลงข่าว ก็ได้ประกอบพิธีสักการะสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5, สมเด็จพระบิดา และกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ก่อนจะเข้าห้องพักรับรอง ซึ่งมีการเตรียมเครื่องวัดความดันเพื่อตรวจสุขภาพคุณบิณฑ์ด้วย

NURSES-RUN-for-HEALTH-2019-03.jpg

การจัดกิจกรรม NURSES RUN for HEALTH 2019 ครั้งนี้ เป็นการร่วมใจกัน จัดงานพร้อมกัน โดยพยาบาลทั่วประเทศ ในวาระ วันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อร่วมสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม และต่อประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม จึงเป็นวันสำคัญ ที่พยาบาลทุกคน ทั้งภาครัฐ และเอกชน มารวมตัวกัน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม และประเทศชาติ

NURSES-RUN-for-HEALTH-2019-04.jpg

และหนึ่งกิจกรรม ในวันสำคัญนี้ เพื่อเป็นสะพานน้ำใจ ที่ส่งผ่านมือของพยาบาล สู่พี่น้องประชาชน คือ การจัดงาน NURSES RUN FOR HEALTH 2019 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยงานนี้ มีวัตถุประสงค์หลักๆ 3 ประการ คือ

1. เพื่อสมทบกองทุนสำหรับพยาบาลที่ประสบเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

2. ช่วยเหลือพยาบาล และผู้ประสบอุทกภัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. รณรงค์การสร้างสุขภาพด้วยตนเอง ให้กับประชาชน

สำหรับกิจกรรม NURSES RUN FOR HEALTH 2019 ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 04.00-10.00 น. ระยะทางวิ่ง 3k และ 10k ได้รับการตอบรับจากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มาร่วมเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ โดยได้รับหมายเลขวิ่ง (BIB) ประจำตัว คือ หมายเลย 2805

NURSES-RUN-for-HEALTH-2019-05.jpg

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 ทางเข้า รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (ซ้ายมือ) / ยงสงวนค้าส่ง / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเชียงเหนือ 

บิณฑ์-พยาบาลชวนวิ่ง-01.jpg

บิณฑ์-พยาบาลชวนวิ่ง-02.jpg

บิณฑ์-พยาบาลชวนวิ่ง-03.jpg

บิณฑ์-พยาบาลชวนวิ่ง-04.jpg

บิณฑ์-พยาบาลชวนวิ่ง-05.jpg

บิณฑ์-พยาบาลชวนวิ่ง-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511