guideubon

 

อุบลฯ สรุปสถานการณ์จากอิทธิพล พายุโซนร้อน "โนอึล"

อุบลสรุป-โนอึล-01.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2563 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สรุปรายงานสถานการณ์ฝนตกหนัก จากอิทธิพล พายุโซนร้อน "โนอึล" ตั้งแต่วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง รอการระบาย และน้ำท่วมฉับพลัน

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เมื่อวาน - 07.00 น. วันนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีฝนตกในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ๆ ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือ อำเภอสว่างวีระวงศ์ วัดได้ 200.8 มิลลิเมตร

สรุปสถานการณ์น้ำท่าที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้

แม่น้ำโขง ที่สถานี KHO อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับตลิ่ง 103.53 ม.รทก. ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 96.01 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.52 เมตร 

เขื่อนธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระดับตลิ่งอยู่ที่ 116.20 ม.รทก. ระดับเหนือน้ำ/ท้ายน้ำ สูงสุดอยู่ที่ 115.25 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.95 เมตร อัตราการระบาย 351.6 ลบ.ม/วินาที

สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ระดับตลิ่ง 112.00 ม.รทก. ระดับน้ำสูงสุด 109.09 ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.46 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 2.91 เมตร

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โนอึล" ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ปริมาณฝนเกิน 100 มิลลิเมตร จำนวน 12 อำเภอ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย และน้ำท่วมฉับพลัน จำนวน 9 อำเภอ 18 ตำบล/เทศบาล 30 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม สิรินธร ดอนมดแดง ตระการพืชผล โขงเจียม น้ำยืน และอำเภอพิบูลมังสาหาร แยกเป็น สถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย ในเขตพื้นที่เมือง และ พื้นที่รอบนอก จำนวน 18 จุด ต้นไม้หักล้มทับบ้านเรือน ถนน สายไฟ จำนวน 14 จุด เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม จำนวน 5 ต้น ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ประสบภัย จำนวน 50 จุด

อุบลสรุป-โนอึล-02.jpg

อำเภอเดชอุดม ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมชังในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเดชอุดม น้ำระบายไม่ทัน บริเวณสามแยกไปรษณีย์เดชอุดม ทางหลวงหมายเลข 2191 เทศบาลเมืองเดชอุดม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการชลประทานอุบสราชธานี ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี นำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งดำเนินการช่วยเหลือ สถานการณ์ปัจุบัน ระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ปกติ

ต้นไม้ล้มทับทาง รถไม่สามารถผ่านได้ ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนนาส่วง - นาเยีย (ประมาณ 6 จุด) หมวดทางหลวง เดชอุดม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สถานการณ์ปัจุบัน รถสามารถสัญจรผ่านไปมา ได้ปกติ

อุบลสรุป-โนอึล-03.jpg

อำเภอน้ำยีน ต้นไม้ล้มทับทาง รถไม่สามารถผ่านได้ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนชำหวาย - บุณฑริก หมวดทางหลวงบุณฑริก องค์การบริหารส่วนตำบลโคมประดิษฐ์ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ปัจุบัน รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ปกติ

อำเภอวารินชำราบ ถนนทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงระหว่างแยกเจริญศรี - มหาวิทยาลัยอุบล มีน้ำท่วมขัง ผิวทาง (จุดกลับรถบ้านหนองไค) มีน้ำท่วมข้งผิวทางเป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร แขวงทางหลวงอุบลราชธนี ดำเนิการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน และโครงการชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำ

อุบลสรุป-โนอึล-04.jpg

เกิดน้ำท่วมขัง 3 จุด ดังนี้ หน้าห้างเทสโกโลตัส ตำบลแสนสุข หน้าห้างแมคโคร ตำบลแสนสุข หน้าห้างบิ๊กชี ตำบลแสนสุข เทศบาลตำบลแสนสุข การให้ความช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง, ขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง

อำเภอสิรินธร เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่ผลกระทบ น้ำไหลบ่าท่วมถนนเส้นทางเข้า-ออก ชุมชนแก่งผีหลอก บ้านแก่งศรีโคตร ม.3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร การให้ความช่วยเหลือ ขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจากเขตอนุรักษ์บุณฑริก-ยอดมน เพื่อจะใช้ในการสัญจรข้ามเข้าออก จำนวน 2 ลำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้ตั้งเต็นจุดช่วยเหลือบริเวณทางเข้าออก ผลการดำเนินการอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไปเป็นระยะ (ระดับน้ำสูงประมาณ 1-1.50 เมตร ระยะทางน้ำท่วม 2 ช่วงๆ ละประมาณ 100-150 ม.)

อุบลสรุป-โนอึล-05.jpg

อำเภอเมืองอุบลราชธานี เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังรอการระบาย 6 จุด ดังนี้ ถนนชยางกูร ชอย 10 (หน้าโลตัส ถนนชยางกร (หน้า รพ.ราชเวช) ถนนในชอยด้านหล้งห้างสุนีย์ ถนนในซอยด้านข้างวัดด้ามพร้า ถนนในชอยด้านข้างเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ในพื้นที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน/ถนน/สายไฟ (เหตุการณ์ปกติแล้ว)

ตำบลไร่น้อย หมู่ที่ 2 ต้นไม้หักทับสายไฟฟ้าแรงต่ำ อบต.ไร่น้อย/ไฟฟ้า เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และ หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม ต้นไล้มทับถนนอุดมทรัพย์ รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ อบต.ไร่น้อย / ปภ.เขต 13 และหมู่ที่ 12 น้ำรอระบายเข้าบ้านเรือน จำนวน 1 หลัง

ตำบลปทุม หมู่ที่ 2 บ้านสร้างทราย ช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ทต.ปทุม/มทบ.22 เข้าให้การช่วยเหลือ - หมู่ที่ 1 บ้านร่วมใจ ต้นไม้ล้มทับถนน/รถยนต์/บ้านเรือน/ทต.ปทุม ผญบ. ประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการสามารถสัญจรไปมาได้

ตำบลกระโสบ ต้นไม้ล้มทับถนนเข้าหมู่บ้าน อบต.กระโสบ เข้าดำเนินการแก้ไขสามารถสัญจรไปมาได้

ตำบลกุดลาด หมู่ที่ 5 บ้านผาแก้วใหญ่ ต้นไม้ล้มทับถนนเข้าหมู่บ้าน อบต.กุดลาดเข้าดำเนินการแก้ไขสามารถสัญจรไปมาได้

ตำบลหัวเรือ หมู่ที่ 10 บ้านอ้นต้นไม้ทับบ้านเรือน จำนวน 1 หลัง อบต.หัวเรือ เข้าดำเนินการให้ความช่วยแหลือ

ตำบลแจจระแม ต้นไม้ล้มทับถนนในหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง ทม.แจระแม เข้าดำเนินการแก้ไขสามารถสัญจรไปมาได้

ตำบลในเมือง ต้นไม้ล้มทับถนน ศูนย์ ปภ.เขต 13 ทน.อุบล เข้าให้การช่วยเหลือ

อุบลสรุป-โนอึล-06.jpg

อำเภอโขงเจียม ต้นไม้ล้มทับทางหลวง 222 พิบูล-โขงเจียม บริเวณทางเข้าผาแต้ม หมวดทางหลวงอำเภอโขงเจียม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สามารถสัญจรได้ปกติ

- บ้านนาดอนใหญ่ ต.ห้วยยาง ยังมีน้ำท่วงขังเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
-บ้านตามุย ม.4 ต.ห้วยไผ่ ถนนเข้าวัดป่าขาด
-บ้านห้วยยาง ม.1 ต.ห้วยยาง ถนนหนองฮี-ดงดิบ น้ำท่วมขัง รถเล็กไม่สามรถผ่านได้
- บ้านหนองฮี ม.2 ต.ห้วยยาง น้ำท่วมขัง ถนนรถเล็กไม่สามรถผ่านได้
- บ้านเหล่าเจริญ ม.8 ต.ห้วยยาง น้ำท่วมขังถนนเข้าหมู่บ้าน รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

อุบลสรุป-โนอึล-07.jpg

อำเภอตระการพืชผล ต้นไม้ล้มทับถนน และล้มทับรถก๋ง Toyota Yaris ได้รับความเสียหาย 1 คัน บนถนนเส้นตระการ-ศรีเมืองใหม่ บริเวณใกล้เคียงสะพานห้วยโหมน รถไม่สามารถผ่านได้ ฝ่ายความมั่นคงที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สามารถญจรได้ปกติ

อำเภอพิบูลมังสาหาร เกิดฝนตกหนักส่งผลกระทบน้ำท่วมขัง รอการระบาย จำนวน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดชมภู หมู่ที่ 11 จำนวน 6 หลังคาเรือน สถานการณ์ปกติแล้ว

อุบลสรุป-โนอึล-08.jpg

อำเภอดอนมดแดง ต้นไม้โค่นล้มพาดทับถนนสายคำไฮใหญ่-คำอ้อ หมู่ 2 ตำบลคำไฮใหญ่ รถไม่สามารถผ่านได้ ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สามารถสัญจรได้ปกติ

- ต้นไม้โค่นล้มพาดสายไฟฟ้ขาด ในพื้นที่บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลดอนมดแดง ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนมดแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เข้าดำเนินการช่วยเหลือสามารถใช้การได้ตามปกติแล้ว

- ต้นไม้โค่นล้มพาดสายไฟฟ้า บริวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าแดง ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอนมดแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สามารถใช้การได้ตามปกติแล้ว