guideubon

 

อาลัย... ปราชญ์เมืองอุบล นพดล ดวงพร

นพดล-ดวงพร-01.jpg
ภาพโดย สุขสันต์ แก้วสง่า

ค่ำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ต่อวงการบันเทิงของประเทศไทย เมื่อนายณรงค์ พงษ์ภาพ หรือที่รู้จักกันดีในนาม "นพดล ดวงพร" ศิลปินมากความสามารถ เจ้าของวลีเด็ด "เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ" จากภาพยนตร์ชื่อดัง "15 ค่ำ เดือน 11" จากไปอย่างสงบ สิริรวมอายุ 77 ปี 6 เดือน 19 วัน

นพดล-ดวงพร-04.jpg

คุณอรนุช โกศัลวัฒน์ บุตรสาวคุณนพดล ดวงพร เปิดเผยว่า "คุณพ่อนพดล ดวงพร (นายณรงค์ พงษ์ภาพ) เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยมีคณะแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด แต่ด้วยพยาธิสภาพของโรค ทำให้อาการทรุดลงตามลำดับ และคุณพ่อนพดล ดวงพรจากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อ วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:19 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุรวม 77 ปี 6 เดือน 19 วัน การจากไปของคุณพ่อผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงศ์ตระกูล" 

นพดล-ดวงพร-05.jpg

สำหรับประวัติ นายนพดล ดวงพร หรือชื่อจริงนายณรงค์ พงษ์ภาพ เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2484 ที่บ้านท่าวังหิน อำเภอเมือง อุบลราชธานี เป็นบุตรคนที่ 3 ของคุณพ่อเสาร์ พงษ์ภาพ อดีตหมอลำและนักแต่งกลอนลำของจังหวัดอุบลราชธานี กับคุณแม่บุญมาก พงษ์ภาพ มีพี่น้องจำนวน 6 คน

นายนพดล ดวงพร จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนท่าวังหิน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสามัคคืวิทยาคาร ปัจจุบันคือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธนี) หลังจากเรียนจบแล้วไม่ได้เรียนต่อ แต่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานและสาขาวิชาอื่นๆ พยายามศึกษาเรียนรู้ด้วยตนองในหลายสาขา เช่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านศิลปะงานช่าง

นพดล-ดวงพร-02.jpg

นายนพดล ดวงพร สมรสกับนางคำพันธ์ พงษ์ภาพ อาชีพแม่บ้าน มีบุตรและบุตรี จำนวน 4 คน ได้แก่  นายพิษณุ พงษ์ภาพ, นายนภดล พงษ์ภาพ, นางอรนุช โกศัลวัตร และนายมงคล พงษ์ภาพ

นายนพดล ดวงพร มีผลงานด้านศิลปะพื้นบ้านอีสานมาตั้งแต่เด็ก เพราะมีพ่อเป็นหมอลำและนักแต่งกลอนลำ ด้วยความสนใจและความกล้าแสดงออก ทำให้ได้ขึ้นเวทีลำกลอนกับหมอลำหญิงหลายครั้งตั้งแต่ยังเด็ก และได้ประกวดร้องเพลงหลายเวที แม้จะไม่เคยชนะการประกวด แต่ก็ไม่ย่อท้อ ด้วยจิตใจที่รักการแสดง จึงไปสมัครอยู่กับ "วงดนตรีพิพัฒน์บริบูรณ์" ของศักดิ์ศรี ศรีอักษร ได้ตำแหน่งแบกกลองและขนสัมภาระในวง ต่อมาได้ออกไปอยู่กับ "วงดนตรีจุฬารัตน์" มีโอกาสเป็นพิธีกรและเล่นตลก โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่เพื่อนๆ ในวงแบ่งปันเงินให้ใช้บ้าง หลังจากนั้นได้ออกจากวงจุฬารัตน์กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธนี จัดรายการวิทยุกระจายเสียงทางสถานีวิทยุทหารอากาศ 08 (ทอ.08) จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดรายการแสดงหมอลำตามคำขอและตอบจดหมาย ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเป็นจำนวนมาก

ในปี พ.ศ.2514 นายนพดล ดวงพร ตั้งวงดนตรีชื่อ "เพชรพิณทอง" ขึ้น ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใช้ภาษาไทย อีสานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการใช้แคนและพิณป็นเครื่องดนตรีหลักของวง มีจุดประสงค์เพื่อรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานไว้ และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามพัฒนาปรับปรงดนตรีให้เข้ากับสมัยนิยม ได้คิดดันวิธีทำพิณให้มีเสียงดังโดยใช้กับครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกับกีตาร์ได้สำเร็จ และได้ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

วงดนตรีเพชรพิณทอง ของนายนพดล ดวงพร ได้รับความนิยมมากจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จากความนิยมดังกล่าว ทำให้ได้รับคัดเลือกจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้แสดงต่อหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตรัสว่า "เพชรของเขาดีจริง ๆ" ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ นายนพดล ดวงพร และลูกวงตราบจนทุกวันนี้

นายนพดล ดวงพร สนับสนุนนายทองใส ทับถนน จึงได้เป็นมือพิณอันดับหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเริ่มพัฒนาฝีมือจากการดีดพิณจากวงเพชพิณทอง จึงเป็นที่นิยมและรู้จักของคนทั่วไป

นพดล-ดวงพร-03.jpg

นอกจากผลงานด้านวงดนตรีแล้ว นายนพดล ดวงพร ยังได้แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง และเรื่องที่ทำให้ผู้คนรู้จักมาก คือ เรื่องครูบ้านนอก จากบทตลกในภาพยนตร์ ทำให้เขามีความคิดทำเทปตลกออกจำหน่ายและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง เทปตลกที่เขาทำออกจำหน่าย มีมากกว่า 20 ชุด ที่ป็นที่นิยมและโด่งดัง อาทิ หนิงหน่องย่านเมีย บวชลงแนบ สามใบเถา เป็นต้น เนื่องจากยอดจำหน่ายเทปสูงสุด จึงได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณในฐานะที่ทำรายได้จากการขายเทป ในปี พ.ศ.2529

นพดล-ดวงพร-06.jpg

ปี พ.ศ.2546 นายนพดล ดวงพร ได้รับรางวัลนักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม ปี 2545 จากภาพยนตร์เรื่อง "15 ค่ำ เดือน 11" จากชมรมวิจารณ์บันเทิง และรางวัลนักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน

ชีวิตและผลงานของ นายนพดล ดวงพร ที่เป็นตัวแทนของชาวอีสาน ในการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนรรมประพณีอีสานสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่ย่อท้อ อดทนต่อความยากลำบาก ทำให้ นายนพดล ดวงพร ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนให้อยู่ในคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน้าที่การงานและสังคม นอกจากนี้ ยังส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอดังกล่าวมาแล้ว จึงได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง และเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี เป็นปราชญ์เมืองอุบลราชธานี อย่างแท้จริง

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ นายนพดล ดวงพร วันเสาร์ที่ 6 ก.ค.62 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเพชรพิณทอง ถนนนิคมสายกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี และร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป โดยจะทำพิธีฌาปนกิจศพ ในวัน 14 กรกฎาคม 62 ที่วัดท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี เวลา 16:00 น.