guideubon

 

น้ำจิ้มแหนมเนือง เกิน 100 มิลลิลิตร ห้ามถือขึ้นเครื่องบิน

แหนมเนือง-เครื่องบิน-04.jpg

เพจ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน ได้โพสข้อความว่า ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป อาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ ที่มีปริมาตรระบุมากกว่า 100 ml. หรือไม่มีปริมาตรระบุ จะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด

ทั้งนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทย. ได้ทำการประชุมซักซ้อมสนามบินภูมิภาค ในการกำกับดูแความดูแลทั้ง 28 สนามบิน ให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้เป็นไปตามกฎประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท. ที่เตรียมประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด

แหนมเนือง-เครื่องบิน-02.jpg

จากการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับสนามบินต่างๆ ทราบว่า มีสินค้าบางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนือง เนื่องปริมาตรน้ำจิ้มแหนมเนืองที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหารจำนวน 1 ถุง มีปริมาตรมากถึง 400 มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถนำแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน

“เบื้องต้นได้ขอให้ สนามบิน ทย. ทั้ง 28 แห่ง แจ้งข้อมูล ไปยังสายการบินต่างๆ ให้ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนือง ว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด เพราะจะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน”

แหนมเนือง-เครื่องบิน-03.jpg

สำหรับคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 นั้น จะรวมไปถึง อาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำเครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511