guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เดินหน้า MOU โครงการเคเบิ้ล สายไฟลงใต้ดิน

mou-เคเบิ้ลสายไฟ-ลงใต้ดิน-01.jpg

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมจัดทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ใน “วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง” 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานหลัก และมีบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม โดยมีส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันว่า การจัดงานครั้งนี้จะต้องแสดงให้ประชาชนและคนภายนอกได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของอุบลราชธานี คือ ต้นเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ควบคู่กับการลงนามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามในวันที่  2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง” 

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-05.jpg

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มูลค่าประมาณ 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) จะเป็นโครงการนำร่องใน 2 เส้นทาง ได้แก่

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-06.jpg

เส้นทางที่ 1 คือ ถนนอุปราช (ช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงแยกกิโลศูนย์) ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 คือ รอบทุ่งศรีเมือง (ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรังฤทธิ์) ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร รวม 3.10 กิโลเมตร

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-07.jpg

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดสรรงบประมาณด้านงานด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน ส่วนงานด้านโยธา ที่เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ปรับปรุงระบบเคเบิ้ลใต้ดินจะให้เทศบาลนครอุบลราชธานีสมทบงบประมาณเพื่อดำเนินการ