guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562 The monument of merit 11.11.2019 โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายเธียรชัย พุทธรังษี และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางพวงมาลา 

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-02.jpg

ผู้แทนชาวต่างประเทศ วางพวงมาลา อ่านสารสดุดี และกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึกในสงครามโลกครั้งที่สอง

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-03.jpg

จากนั้นเป็นพิธีเป่าแตรนอน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที 

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-04.jpg

การจุดตะเกียงสันติภาพ 

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-05.jpg

ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม / All Lang Syne

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันรำลึกแห่งความดี ประจำปี 2562 นับว่าเป็นครั้งที่ 14 โดยทุกวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 นาฬิกา ของทุกปี ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อเป็นการขอบคุณ และรําลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีส่วนให้การช่วยเหลือทหารนานาชาติที่ถูกจับให้เป็นเฉลยศึกสงครามที่อุบลราชธานี เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง ปี ค.ศ.1945 

พื้นที่ค่ายกักกันเชลยศึกชาวต่างชาติ อยู่บริเวณบ้านห้วยไผ่ ทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ เชลยศึกถูกบังคับให้สร้างสนามบินขึ้นในบริเวณดังกล่าว และปัจจุบันสนามบินดังกล่าว ยังคงใช้เป็นสนามบินสําหรับเครื่องบินส่วนบุคคล พื้นที่กักกันเฉลยศึกได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่บอกต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ให้รําลึกถึงคุณงามความดีในคราวนั้นต่อไป

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-06.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-07.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-08.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-09.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-10.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-11.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-12.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-13.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-14.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-15.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-16.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-17.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล2562-18.jpg