guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ จัดพิธีวางพวงมาลาวันรำลึกแห่งความดี ประจำปี 2561

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันรำลึกแห่งความดี จังหวัดอุบลราชธานี The monument of merit litter mother ubon โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังสี และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันรำลึกแห่งความดี ประจำปี 2561 นับเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยทุกวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 นาฬิกา ของทุกปี ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อเป็นการขอบคุณ และรําลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลฯ ที่มีส่วนให้การช่วยเหลือทหารนานาชาติที่ถูกจับให้เป็นเฉลยศึกสงครามที่อุบลราชธานี เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1945 สําหรับพื้นที่ค่ายกักกันซึ่ง เคยอยู่บริเวนทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ เฉลยศึกถูกบังคับให้สร้างสนามบินขึ้นในบริเวนดังกล่าว และปัจจุบันสนามบินดังกล่าว ยังคงใช้เป็นสนามบินสําหรับเครื่องบินส่วนบุคคล พื้นที่กักกันเฉลยศึกได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งบริเวนดังกล่าวก็คือที่ตั้งของสวนสัตว์อุบลฯ ในปัจจุบัน และนี่คือเรื่องเล่าที่บอกต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ให้รําลึกถึงคุณงามความดีในคราวนั้นต่อไป

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-03.jpg

กิจกรรมในงานพิธี เริ่มด้วยการอัญเชิญธงชาติของประเทศสัมพันธมิตรขึ้นสู่ยอดเสา การวางพวงมาลาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนชาวต่างประเทศวางพวงมาลา อ่านสารสดุดี และกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึกในสงครามโลกครั้งที่สอง

จากนั้นเป็นพิธีเป่าแตรนอน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 2 นาที การจุดตะเกียงสันติภาพ และร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม / All Lang Syne เป็นอันเสร็จพิธี

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-04.jpg

สำหรับประเพณีการยืนสงบนิ่งและการเป่าแตร จะกระทําหลังจากการอ่านบทกลอนหรือคํากล่าวสดุดีในการรําลึกถึงทหารผู้วายชนม์ การเป่าแตรในรอบแรกนี้ เรียกกันว่า “Last Post / การเป่าแตรนอน” โดยปรกติแล้วการเป่าแตรนอนจะกระทํากันในค่ายทหารเวลาค่ำ เพื่อเป็นสัญญานให้ทหารทราบว่าเป็นเวลาพักผ่อนเข้านอน แต่สําหรับในพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งผู้วายชนม์ได้พักผ่อน หลังจากการสงบนิ่ง 2 นาทีสิ้นสุด ก็จะมีการเป่าแตรอีกครั้งครั้งนี้เรียกว่า “Rouse /การเป่าแตรปลุก” โดยปรกติการเป่าแตรปลุกนี้ ในค่ายทหารจะเป่ากันใน ตอนเช้าเพื่อปลุกให้ทหารตีน แต่สําหรับในพิธีนี้ เพื่อปลุกให้ผู้ที่ยืนสงบนิ่งได้ตื่นจากอาการสงบนิ่งและเป็นสัญญานว่าเสร็จสิ้นพิธีรําลึกแล้ว รูปแบบพิธีรําลึกนี้ได้ถูกนําไปใช้ทุกประเทศในเครือจักรภพประชาชาติบริเตน และอีกหลายประเทศ รวมถึงอีกหลายประเทศที่ประกอบพิธีคล้ายคลึงกัน

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-05.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-06.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-07.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-08.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-จังหวัดอุบล-09.jpg