guideubon

 

กรมสุขภาพจิตเติมกำลังใจ Miss Thailand World To Ubon

กรมสุขภาพจิต-Miss-Thailand-World-To-Ubon-01.jpg

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน หลังจากน้ำลดยังเกิดภัยธรรมชาติซ้ำซ้อนอีกคือดินสไลด์ในพื้นที่ใกล้ ฝั่งแม่น้ำมูล ทำให้ผู้ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง

กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดกิจกรรม “กรมสุขภาพจิตเติมกำลังใจ Miss Thailand World To Ubon.” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้ต้อนรับ นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นางสาวนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ทูตสุขภาพจิต และคณะ จัดกิจกรรม“ฟังด้วยใจ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นพลัง”สร้างสรรค์สังคมไทย รักใคร่กลมเกลียว ให้กับผู้ประสบภัย เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย

มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและปัจจัยบำรุงโรงเรียนบ้านคูสว่าง “ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนคิดบวก (Positive) พลังใจเข้มแข็ง” เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน พร้อมมอบดอกไม้และของขวัญชื่นใจ ณ บ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ข่าวโดย // ณัฏฐณิชา สุภาพ นักประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต-Miss-Thailand-World-To-Ubon-02.jpg

กรมสุขภาพจิต-Miss-Thailand-World-To-Ubon-03.jpg

กรมสุขภาพจิต-Miss-Thailand-World-To-Ubon-04.jpg

กรมสุขภาพจิต-Miss-Thailand-World-To-Ubon-05.jpg

กรมสุขภาพจิต-Miss-Thailand-World-To-Ubon-06.jpg