guideubon

 

น้องตั๊กกี้ ตัวแทนจากอุบลฯ คว้าตำแหน่ง Miss Queen Rainbow Sky 2018

ตั๊กกี้-อุบล-ราชินีฟ้าสีรุ้ง-01.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ คุณแก้วกัลยา ชนะพร น้องตั๊กกี้ ตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี ผู้คว้าตำแหน่ง
Miss Queen Rainbow Sky 2018 ราชินีฟ้าสีรุ้ง

การประกวด Miss Queen Rainbow Sky หรือราชินีฟ้าสีรุ้ง เป็นกิจกรรมเพื่อให้สาวประเภทสอง หรือผู้หญิงข้ามเพศ อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 35 ปี ที่มีความงาม ได้ร่วมประกวดบนเวทีแห่งความรัก ความเข้าใจ ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียม พร้อมรณรงค์สิทธิมนุษยชนของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ทุกคนทุกฝ่ายมองสาวประเภทสองว่ามีศักยภาพ ทำสิ่งที่ทัดเทียมชายจริงและหญิงแท้ ผู้เข้าประกวดจะได้ประสบการณ์นำไปปรับปรุงตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆ จากผู้ที่เข้าประกวดด้วยกัน เกิดมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวด

สำหรับผลการประกวด Miss Queen Rainbow Sky 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ฮอลลีวูด รามคำแหง มีดังนี้

Miss Queen Rainbow Sky 2018
ราชินีฟ้าสีรุ้ง
คุณแก้วกัลยา ชนะพร (น้องตั๊กกี้) จังหวัดอุบลราชธานี

ตั๊กกี้-อุบล-ราชินีฟ้าสีรุ้ง-02.jpg

ตั๊กกี้-อุบล-ราชินีฟ้าสีรุ้ง-03.jpg

Princess of Love 2018
เจ้าหญิงแห่งความรัก
คุณปุญชรัสมิ์ ตาเลิศ (น้องแคนดี้) จังหวัดนนทบุรี

Princess of Understanding 2018
เจ้าหญิงแห่งความเข้าใจ
และ Miss Favorite Friends
คุณณรรฐนรรณกร ยินดีทรัพย์ (น้อง) จังหวัดภูเก็ต

Princess of Dignity 2018
เจ้าหญิงแห่งศักดิ์ศรี
คุณสุรัฏติกาล สวิงคูณ (น้องชิคกี้) จังหวัดระยอง

Princess of Equality 2018
เจ้าหญิงแห่งความเท่าเทียม
คุณจิรณัทฐ์ เตชะรัง (น้องอาร์ตตี้) จังหวัดเชียงราย

Best Provincial Costume
ชุดแต่งกายประจำจังหวัดยอดเยี่ยม
คุณวัชรากานต์ กันใหม่
(ปอนด์) จังหวัดเชียงใหม่