guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศ!! ประกวดศิลปะปูนปั้นระดับประเทศ

ปูนปั้น-ราชภัฏอุบล-01.jpg

“อ้อยใจ” หรือ “มินธาดา ปักษาพันธ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อดีตนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต่อยอดความสำเร็จงานปั้น/แกะสลักอีกครั้งในระดับเยาวชน คว้าแชมป์ศิลปะปูนปั้นประเทศไทย

โครงการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมศิลปากร และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมประชาชนให้สนใจงานศิลปะปูนปั้น รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้ศิลปินและช่างปั้นปูนเกิดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้าและมีค่าสูงขึ้น

ซึ่งปีนี้แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ
1) การปั้นปูนสด
2) การปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ และ
3) ผลงานสำเร็จรูป
คัดเอาเยาวชนและศิลปินทั่วประเทศที่ผ่านรอบคัดเลือก รับสิทธิ์เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระดับเยาวชน ในหัวข้อ “ตามรอยครูช่างสมัยอยุธยา”

ปูนปั้น-ราชภัฏอุบล-03.jpg

ผลการประกวดระดับเยาวชน ที่มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ จำนวน 25 คน ปรากฏว่าเยาวชนชาวอุบล ฯ “มินธาดา ปักษาพันธ์” หรือ “อ้อยใจ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” จากผลงาน “ภาพพระบฏอยุธยา” 

“อ้อยใจ” เล่าว่า จากหัวข้อที่กำหนด ผู้เข้าประกวดแต่ละคนจะเลือกแบบและออกแบบการปั้นของตนเอง โดยผลงาน “ภาพพระบฏอยุธยา” นั้น อ้อยใจได้มาจากภาพพระบฏอยุธยา งานจิตรกรรมที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าและแสดงถึงความวิจิตรของทัศนศิลป์ของชาวไทย คำว่า “บฏ” มีที่มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่าวว่า ปะ–ตะ) ซึ่งหมายถึงผ้าทอหรือผืนผ้า หรือ “ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชา” 

ซึ่งการปั้นครั้งนี้ อ้อยใจจัดองค์ประกอบแบบอสมมาตร จากงานเดิมที่เป็นภาพเขียน นำมาปรับประยุกต์เป็นภาพ 3 มิติ ใช้เวลาในการปั้นตลอด 5 วันของการประกวด และผลงานนี้ประสบความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง

ปูนปั้น-ราชภัฏอุบล-02.jpg

“รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ” อ้อยใจเล่าอย่างภาคภูมิ

“อ้อยใจ” เป็นเยาวชนคนเก่งของเราชาวอุบล ฯ ที่สร้างผลงานศิลปะทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เล่าถึงตนเองว่า “จากเด็กบ้านนอกที่ตั้งปณิธานว่า อยากจะสร้างผลงานศิลปะที่ตัวเองชอบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและบ้านเกิด” จึงได้พยายามฝึกฝนและเข้าเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อค้นหา ขัดเกลาและฝึกฝนพัฒนาความสามารถของตนเอง มีโอกาสก็เข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งการแข่งขันวิชาการด้านศิลปะ ที่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว รวมทั้งได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมแกะสลักน้ำแข็งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล ฯ ไปแข่งขันที่มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาได้ ทำให้มีกำลังใจและแรงผลักดันที่อยากจะสร้างผลงานศิลปะที่ตนเองรักให้เป็นที่รู้จัก

ภายหลังจบชั้น ปวช. จึงเลือกศึกษาต่อในเส้นทางที่ตนเองใฝ่ฝัน คือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และตั้งแต่มาเรียนที่นี่ ได้เข้าร่วมการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยมาตลอด ตั้งแต่ครั้งที่ 17-19 ที่ได้รับรางวัลชมเชย แล้วเมื่อเกิดโควิด-19 ทุกอย่างก็ถูกหยุดไว้ชั่วคราว จนมาถึงปีนี้ “การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20” ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ จะเห็นว่าฝีมือพัฒนาขึ้นทุกปีตั้งแต่เรียนปีที่ 1 และเข้าแข่งขันครั้งแรก

ปูนปั้น-ราชภัฏอุบล-04.jpg

สำหรับผู้สนใจชมผลงานจากการประกวดในครั้งนี้ สามารถชมผลงานหรือติตามได้ใน “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565” ที่จะนำงานออกแสดงช่วงประมาณปลายปีนี้

เรียบเรียง : พงพิทักษ์ อุปไชย / เชษฐ์ ศรีไมตรี
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปูนปั้น-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ปูนปั้น-ราชภัฏอุบล-05.jpg