guideubon

 

ผวจ.สมศักดิ์ นำชาวอุบลฯ วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติในหลวง

มินิมาราธอน-ราชภัฏ-อุบล-01.jpg

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ “ราชภัฏอุบลราชธานี วิ่งมินิ-มาราธอน” ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลั่นฆ้องปล่อยตัววิงมินิ-มาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มินิมาราธอน-ราชภัฏ-อุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.สุรินทร์ จ.มหาสารคาม และ จ.บุรีรัมย์ รวมจำนวนมากกว่า 1,500 คน ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางถนนราชธานี – ถนนชยางกูร – ถนนเลี่ยงเมือง – ถ.แจ้งสนิท

มินิมาราธอน-ราชภัฏ-อุบล-03.jpg

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดประเภทเป็นชายและหญิง มีผู้วิ่งเข้าเส้นชัยได้รับรางวัล ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ช.วัชศิลป์ สุนทราชัย และ ด.ญ.อัญทิกาญจน์ ดวงแก้ว

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายอิทธิพล โคตรชา และ น.ส.อภิญญา อาธิเวช

รุ่นอายุ 20 – 29 ปี รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายพิพัฒน์ ขันติยะ และ นางมนเทียร ฟราวี่

รุ่นอายุ 30 –39 ปี รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล และ นางจุฬาทิพย์ คงสบาย

รุ่นอายุ 40 – 49 ปี รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายปราโมทย์ แก้วปลั่ง และ น.ส.วัชราภรณ์ หว่อถิ

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายพนม ทองกันทม และ นางทองปลิว ประทุมมา

และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายประดิษฐ์ สายแวว และ นางนวลศรี ศรีแก้ว

โดยมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้รางวัลที่ 1 - รางวัลที่ 3 พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลให้รางวัลที่ 4 - รางวัลที่ 5 และมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าเส้นชัย จำนวน 500 คนแรก

มินิมาราธอน-ราชภัฏ-อุบล-06.jpg

นอกจากนี้ ผศ.เกษม บุญรมย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู และอดีตอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิประสิทธิ์ สุนทโรทก จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาจากทุกคณะอีกด้วย

มินิมาราธอน-ราชภัฏ-อุบล-04.jpg

มินิมาราธอน-ราชภัฏ-อุบล-05.jpg