guideubon

 

อ.มีชัย แต้สุจริยา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ESS Award จากสมาคมไหมโลก

ESS-Award-มีชัย-แต่สุจริยา-02.jpg

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เพจ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ sacit โพสข้อความแสดงความยินดีกับ อ.มีชัย แต่สุจริยา เจ้าของบ้านคำปุน แหล่งผ้าทอมือเลื่องชื่อ จังหวัดอุบลราชธานีว่า

...ขอแสดงความยินดีกับ ครูมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 ด้านงานผ้ากาบบัว ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมไหมโลก International Sericultural Commission ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ESS Award ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรังไหมและการสาวไหม Excellence in Sericulture Science (ESS) Award* ( post cocoon and post yarn technology) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา...

อ.มีชัย แต้สุจริยา ผู้คิดค้น "ผ้ากาบบัว" รวมเทคนิคการทอผ้าขั้นสูงเอาไว้ถึง 4 แบบในผืนเดียว อดีตลูกเรือการบินไทย ผู้ออกแบบลายผ้าขณะอยู่บนท้องฟ้า อ.มีชัย เรียนรู้วิธีการทอผ้าจากยายและแม่ ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเติบโตขึ้นเขาเริ่มสนใจ ‘ผ้าปูม’ หรือ ผ้ามัดหมี่ ในอดีตเป็นผ้าที่ราชสำนักไทยได้รับบรรณาการจากประเทศกัมพูชา ใช้เป็นเครื่องบอกชั้นยศของขุนนาง และมีเทคนิคทั้งการมัดลาย ย้อม และทอ ที่ใช้ต้องใช้ความอุตสาหะ ความเชี่ยวชาญในฐานะช่างทอของเขาพัฒนาถึงขั้นสูงสุด จนสามารถนำเทคนิคการทอผ้าขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการมัดหมี่ ขิด จก มับไม (Mubmai) มารวมกันในผ้าผืนเดียว กลายเป็นผ้าทอชนิดใหม่ ซึ่ง อ.มีชัย ตั้งชื่อว่า ผ้ากาบบัว สร้างเอกลักษณ์ให้กับผ้าทออุบลราชธานี กลายเป็นผ้าทอประจำจังหวัด ในปี พ.ศ. 2543 จนได้รับรางวัล ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544 และรางวัล ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559

ศิลปินแห่งชาติ2561-คำปุน-ศรีใส-02.jpg

อ.มีชัย ได้ก่อตั้ง บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมช่างทอผู้มีฝีมือในจังหวัดอุบลราชธานี ผลิตผ้าทออันงามวิจิตร เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาชื่นชมงานฝีมือแขนงนี้ และตัวเขาเองก็ยินดีทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อบ่มเพาะทักษะของช่างทอให้อยู่คู่กับจังหวัดบ้านเกิดต่อไป