guideubon

 

MED13 ม.อุบลฯ ส่งร่างอาจารย์ใหญ่กลับ มข. หลังศึกษาเสร็จสิ้น

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-01.jpg

วันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 (MED13) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจส่งร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 12 ร่าง กลับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังจากที่ได้ศึกษาร่างของท่านเสร็จสิ้น

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-02.jpg

โดยลูกศิษย์ทุกคนร่วมทำความสะอาด เก็บร่างอาจารย์ให้อยู่ในความสมบูรณ์ที่สุด และบรรจงห่อเก็บด้วยผ้าขาวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีขอขมา และไหว้ครูเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะยกร่างท่านส่งผ่านมือต่อมือของศิษย์ทุกคน นำส่งร่างอาจารย์ขึ้นรถตู้ เพื่อนำไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในกรณีพิเศษ ที่ มข.ต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแห่งความตราตรึงใจของนักศึกษาทุกคนและจะจดจำงามความดีของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายทุกร่างตลอดไป

รัตนา-เล็กสมบูรณ์-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ กล่าวว่า พิธีขอขมา และส่งร่างอาจารย์ใหญ่ จัดขึ้น ภายหลังจากนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งกำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องนำกลับไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้พร้อมใจมาทำความสะอาดร่างอาจารย์ใหญ่ที่ตนศึกษา ต่อเรียงเรือนร่างให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนห่อด้วยผ้าขาว พร้อมกราบลาอาจารย์ใหญ่ นับเป็นภาพแห่งความประทับใจ ของศิษย์ทุกคนที่สำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ โดยมีร่างอาจารย์ใหญ่ส่งกลับ จำนวน 12 ร่าง นับว่าอาจารย์ใหญ่ทุกร่างท่านเป็นผู้ประเสริฐยิ่ง เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการเสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกายมนุษย์ สู่การดูแลรักษาชีวิตของผู้คน

ชยาภา-เบญจถาวรอนันท์-01.jpg

นางสาวชยาภา เบญจถาวรอนันท์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า รู้สึกใจหายที่วันนี้ได้มาส่งร่างอาจารย์ใหญ่ ตนและเพื่อนๆได้ศึกษาร่างของท่านมาเกือบ 2 ปี ตนรู้สึกผูกพันและเคารพท่านมาก อาจารย์เปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งของครอบครัว ที่ตนจะจดจำและรำลึกไว้ตลอดไป

ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างกายให้ศึกษา คำขอขมา และบทไหว้ครูจะจารึกในความทรงจำของศิษย์ทุกคนตลอดไป ศิษย์ทุกคนจะนำความรู้ที่ศึกษาทุกอณูในร่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาประชาชนและผู้คน ตนจะจดจำและสำนึกในพระคุณอาจารย์ใหญ่ เทิดทูนไว้ในใจตลอดไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-03.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-04.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-05.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-06.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-07.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-08.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-09.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-10.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-11.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-12.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-13.jpg

med13-ubu-อาจารย์ใหญ่-14.jpg