guideubon

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 13

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-01.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 13 จำนวน 68 คน เข้ารับในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 แห่ง มอบและสวมเสื้อกาวน์ และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

ศุทธินี-ธิราช-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์ ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงถึงการก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปจะต้องศึกษาชั้นคลินิกในปีที่ 4-6

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-02.jpg

ทุกครั้งที่นักศึกษาสวมเสื้อกาวน์ จะเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา เป็นสัญญาณในการบอกให้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา กำลังจะเป็นแพทย์เต็มตัว จะต้องปฏิบัติตนให้ดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตน รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงานทุกคน

นศพ-ชยาภา-เบญจถาวรอนันท์-01.jpg

ด้าน นางสาวชยาภา เบญจถาวรอนันท์ นักศึกษาแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้ร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ มามอบและสวมเสื้อกาวน์ให้ลูกศิษย์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติ ทันที่ที่ตนได้สวมเสื้อกาวน์ รู้สึกได้ว่าวิชาชีพของความเป็นหมอได้มาถึงแล้ว ต่อไปต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่ จะทำอะไรต้องนึกถึงคนอื่นมากขึ้น นึกถึงคนไข้มากขึ้น

วันนี้ ตนเดินทางมาถึงครึ่งทางของวิชาชีพแล้ว ขอบคุณครอบครัว คณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนๆในรุ่น รุ่นพี่รุ่นน้องๆทุกคน ที่มีส่วนในความภูมิใจครั้งนี้ ตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และจะนำความรู้ในวิชาชีพมาดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด พร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี เป็นหมอที่ดีของสังคมและชุมชนต่อไป

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-03.jpg

นอกจากนี้ หลังพิธีมอบเสื้อกาวน์ ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาชั้นคลินิก และรุ่นพี่หมอ ตลอดจนกิจกรรมเซอร์ไพรส์ จากรุ่นน้องนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และปี 2 ร่วมยินดีกับรุ่นพี่ สร้างความรักความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและญาติๆ ที่มาร่วมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับ MEDUBU 13 “ว่าที่หมอ ม.อุบลฯ”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-04.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-05.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-06.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-07.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-08.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-09.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-10.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-11.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-12.jpg

นักศึกษาแพทย์-รับเสื้อกาวน์-13.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511