guideubon

 

พายุโซนร้อน MAYSAK ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นระดับ 4 แต่ไม่มีผลกระทบไทย

maysak-01.jpg

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน 29 สิงหาคม 2563 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

maysak-02.jpg

อนึ่ง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 4 (โซนร้อนกำลังแรง) “ไมสัก” แล้ว ซึ่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

หมายเหตุ : ไมสัก เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อโดยประเทศกัมพูชา