guideubon

 

หนึ่งเดียวภาคอีสาน อาชีวะอุบลฯ ชนะเลิศ Marketing Plan Contest

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ-แผนการตลาด-01.jpg

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ SF Cinema Central Khonkhaen จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางประภัสสร คำเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วยทีมนักศึกษาในสาขาวิชา ได้แก่ นส.ณิชาภัทร ไกรยวงษ์ น.ส.ณัฐฐา จรรยากรณ์ น.ส.พัชราภรณ์ พละศักดิ์ น.ส.วิจิตรา ฉันไชย น.ส.กาญจนา ทองใบใหญ่ น.ส.กิติยาภรณ์ ปิดพูล และ น.ส.สุพรรษา ผิวทอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มระดับอุดมศึกษา ประจำเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคว้าโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จากการแข่งขันวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda” มาครองได้สำเร็จ

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ-แผนการตลาด-02.jpg

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดโดยบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาด ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาใน สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้ จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาในอนาคตต่ไป

อาชีวะอุบล-ชนะเลิศ-แผนการตลาด-03.jpg

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 1 ทีมเท่านั้น!! ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ (Bangkok International Moter Show 2018) ครั้งที่ 39 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี