guideubon

 

ระดับน้ำสถานี M7 วันที่ 9 ต.ค.65 วัดได้ 116.43 ม.รทก.

M7-09oct2022-01.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 116.43 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.06 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.12 เมตร อัตราการไหล 5665.00 ลบ.ม./วินาที

M7-09oct2022-02.jpg

ศูนย์ส่วนหน้าฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

กอนซ. ประกาศ ฉบับที่ 48/65 เรื่อง เฝ้าระวังแม่น้ำชี แจ้งเขื่อนอุบลรัตน์ ระดับน้ำเพิ่มจนเกินระดับเก็บกักสูงสุด เพื่ควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯ อุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน กฟผ. มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ กอนช. ออกประกาศ ฉบับที่ 5/2565เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพนังกั้นน้ำในแม่น้ำชี โดยได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำชีด้านท้ายอ่าง"อุบลรัตน์ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณอำเภออุบลรัตน์ เขาสวนกวาง ชำสูง น้ำพอง และเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และพนังนน้ำริมแม่น้ำชี ตั้งแต่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก

เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำ เป็น 50 ล้าน ลบ.ม. จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยรอบอ่างฯ อุบลรัตน์ และพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำพอง และแม่น้ำชี ขอให้เตรียมพร้อมอพยพ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด

M7-09oct2022-03.jpg

แนวโน้มสถานการณ์

ระดับน้ำแม่น้ำชี และลำน้ำสาขา เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง คาดการณ์ระดับน้ำในลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อ.โกสุมพิสัย อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.10 - 0.50 ม. อ.จังหาร อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.10 - 0.60 ม. อ.เมืองยโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 0.30 ม.

ระดับน้ำแม่น้ำมูล และลำน้ำสาขา ยังคงมีระดับน้ำลันตลิ่ง อ.โนนสูง และอ.พิมาย จ.นครราชสีมา อ.ลำปลายมาศ อ.คูเมือง และอ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ส่วนบริเวณ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ห้วยทับทัน และอ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ อ.จักราช จ.นครราชสีมา ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

จ.อุบลราชธานี สถานีวัดน้ำท่า M.7 วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +116.37 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ 4.37 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.12 ม. และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราคงที่ คาดการณ์ระดับน้ำ สถานีวัดน้ำท่า M.7 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 116.65 ม.รทก.

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511