guideubon

 

สถานี M7 น้ำมูลขึ้น 7 ซม. อีก 11 ซม. ถึงตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ

น้ำมูลขึ้น7ซม-01.jpg

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 111.89 ม.รทก. หรือระดับ 6.89 เมตร เพิ่มขึ้นจาก เมื่อวาน 0.07 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.11 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,234 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร

น้ำมูลขึ้น7ซม-02.jpg

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำ และคาดการณ์ล่วงหน้า ของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า ) พบว่า แม่น้ำมูลจะขึ้นสูงที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 21- 22 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 10 วัน และปริมาณน้ำแม่น้ำชี จะถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 10 วันเช่นกัน โดยระดับน้ำมูลจะถึงจังหวัดอุบลราชธานีก่อนแม่น้ำชี ประมาณ 5 วัน

เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำ และจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ ทำให้น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น คาดว่าในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ที่สถานีวัดน้ำ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีปริมาณน้ำวัดได้ 111.95 ม.รทก. (ระดับตลิ่งที่ 112.00 ม.รทก.) และในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ปริมาณน้ำวัดได้ 112.04 ม.รทก. จะสูงกว่าตลิ่งประมาณ 4 เชนติเมตร ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยลดระดับลงก่อนปริมาณน้ำ แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล จะมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ปริมาณน้ำต่าง ๆ ไหลได้สะดวก ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มไม่มาก และจะไม่ถึงระดับที่เคยท่วมสูงสุดเมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ส่วนการป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการวางกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ลงสู่แม่น้ำโขง ที่สะพานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ เครื่องจักรป้องกันผนังกั้นน้ำให้ทันต่อสถานการณ์

น้ำมูลขึ้น7ซม-03.jpg