guideubon

 

ระดับน้ำมูลที่สถานี M7 ลดลง 6 ซม. สูงกว่าตลิ่ง 31 ซม.

m7-น้ำมูลลด6ซม-02.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สรุปสถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ เมื่อเวลา 05.00 น. อยู่ที่ 112.31 ม.รทก. หรือระดับ 7.31 เมตร ลดลงจาก เมื่อวาน 0.06 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.36 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,486 ลบ.ม./วินาที่ 

ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 วัดได้ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ลดลงจากระดับสูงสุด 0.18 เมตร )

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.73 ม.รทก. ระบายน้ำ 231.65 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,681.13 ลบ.ม./วินาที สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 95.61 เมตร สรุปปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 4.12 เมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง บริเวณที่ลุ่มต่ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้ รับความเดือดร้อน จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน สำโรง เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์ และอำเภอตระการพืชผล 

ศูนย์พักพิงชั่วคราว 25 จุด 

เทศบาลนครอุบลราชธานี
- ชุมชนเบ็ญจะมะมหาราช 1อยู่ที่สวนสาธารณะห้วยม่วง
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1 อยู่ที่ ศาลากลางบ้านดู่ และบริเวณวัดศรีประดู่
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2 อยู่ที่ ศาลาอเนกประสงค์ SML (ศาลากลางบ้าน)
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3 (บ่อบำบัด) อยู่ที่บริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย และบริเวณทางเข้าสวน 42 ไร่
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม อยู่ที่ ซอยติ่งปลาเผา
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 3 อยู่ที่ บริเวณซอยตรงข้าบ้านตายาย ถนนศรีศรงค์
- ชุมชนวัดกุดคูณ 2 อยู่ที่บริเวณวัดท่าวังหิน /บริเวณภายในโรงเรียนพระกุมาร และบริเวณภายในวัดกุดคูณ
- ชุมชนถนนพนม 1 และ 2 อยู่ที่บริเวณวัดโรมัน (ศาลาสันติพิพัฒน์)
- ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 1 อยู่ที่บริเวณวัดใต้ท่า และศาลาวัดใต้พระเจ้ใหญ่องค์ตื้อ 
- ชุมชนวัดเลียบ 2 อยู่ที่บริเวณปากซอยเขื่อนธานี 1
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 อยู่ที่บริเวณหลังเรือนจำ

เทศาบาลเมืองแจระแม
- บ้านท่าบอ 1 และ 2 อยู่ที่วัดบ้านท่าบ่อ
- บ้านทัพไท อยู่ที่บริเวณที่ดินเอกชน SP บ้านทัพไท

เทศบาลเมืองวารินชำราบ
- ชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนท่าบ้งมั่ง อยู่ที่โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย
- ชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนหาดสวนสุข 1 อยู่ที่วัดหาดสวนสุข
- คูยาง อยู่ที่บริเวณข้างปั้มเชลล์ (วารินฯ) นครชัยแอร์เก่า
- ดอนงิ้ว อยู่ที่บริเวณข้างตลาดแสนสบาย
- ชุมชนวัดวารินทราราม อยู่ที่ข้างวัดวารินทราราม