guideubon

 

น้ำมูลที่สถานี M7 ลดอีก 6 ซม. รวมลดแล้ว 20 ซม. จากระดับสูงสุด

M7-น้ำมูลลด20ซม-01.jpg

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 116.31 ม.รทก. ลดลง -0.06 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.42 เมตร อัตราการไหล 5,545.00 ลบ.ม./วินาที

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2521 สูงสุด 12.76 ม.
วันที่ 18 ตุลาคม 2493 สูงสุด 11.56 ม.
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วัดได้ 11.51 ม.
วันที่ 13 กันยายน 2562 สูงสุด 10.97 ม.
วันที่ 27 ตุลาคม 2509 สูงสุด 10.79 ม.
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สูงสุด 10.77 ม.

M7-น้ำมูลลด20ซม-02.jpg

สำนักทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี รายงานบริเวณน้ำท่วมทางในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการจราจรที่รถสามารถผ่านได้แล้ว และยังผ่านไม่ได้ ดังนี้

ทล.231 ตอน ถนนวงแหวนอุบลราชธานี
กม.3+600-กม.8+200 ระดับน้ำ 61-125 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.1)

ทล.2404 ตอน เขื่องใน-นาคำใหญ่
กม.9+920-กม. 11+800 ระดับน้ำ 6 ซม.
การจราจรผ่านได้ (อบ.1)

ทล.2404 ตอน เขื่องใน-นาคำใหญ่
กม.14+120-กม.14+550 ระดับน้ำ 57 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.1)

ทล.2412 ตอน ท่าวารี-ท่าศาลา
กม.9+500-กม. 10+235 ระดับน้ำ 16 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.1) เนื่องจาก ศก.1 ปิดการจราจร กม.12+000-16+500

ทล.226 ตอน ห้วยขยุง-วารินชำราบ
กม.313+400-กม.314+200 น้ำสูง 33 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.1)

ทล.226 ตอน ห้วยขยุง-วารินชำราบ
กม.319+600-กม.319+800 ระดับน้ำ 71 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.1)

ทล.24 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี
กม.418+400-กม.419+600 ระดับน้ำ 99 ซม
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.2)

ทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี
กม.260+200-กม.261+800 ระดับน้ำ 45 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ (อบ.1)

ทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี
กม.274+840 น้ำเซาะข้างท่อ ถนนทรุดตัว
การจราจรผ่านได้ (อบ.1)

ทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี
กม.274+300-กม.274+500 ระดับน้ำ 13 ซม.
การจราจรผ่านได้ (อบ.1)

ทล.2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ
กม.29+900-กม.30+200 ระดับน้ำ 4 ซม.
การจราจรผ่านได้ (อบ.2)

ทล.231 ตอน ถนนวงแหวนอุบลราชธานี
กม.32+500-กม.34+700 ระดับน้ำ 9 ชม.
การจราจรผ่านได้ (อบ.1)