guideubon

 

น้ำมูลที่สถานี M7 ลดลงจากระดับสูงสุดแล้ว 40 ซม.

M7-น้ำมูลลด40ซม-01.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 116.11 ม.รทก. ลดลง -0.11 เมตร จากเมื่อวาน ต่ำกว่าระดับขึ้นสูงสุดของปีนี้ -0.40 เมตร สูงกว่าปีที่แล้ว 4.12 เมตร อัตราการไหล 5,345.00 ลบ.ม./วินาที 

ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอวารินชำราบ เฉลี่ย +112.00 ม.รทก.
ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เฉลี่ย +113.00 ม.รทก.

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2521 สูงสุด 12.76 ม.
วันที่ 18 ตุลาคม 2493 สูงสุด 11.56 ม.
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วัดได้ 11.51 ม.
วันที่ 13 กันยายน 2562 สูงสุด 10.97 ม.
วันที่ 27 ตุลาคม 2509 สูงสุด 10.79 ม.
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สูงสุด 10.77 ม.

สภาพการจราจรวันนี้ 
- ทล.231 ทางเลี่ยงเมือง กุดลาด-บัวเทิง ระดับน้ำเริ่มลดต่ำกว่าไหล่ทาง เข้าสู่ภาวะปกติ
- ทล.24 สะพาน200ปี - องศาวารินฯ ผ่านหน้าดูโฮม ระดับน้ำเริ่มลด รถสูงกลับมาวิ่งรับส่งประชาชน เริ่มจาก รถ ปภ.จว.อ.บ. 4 คัน และ รถ นพค.56 1 คัน รวม 5 คัน
- เส้นอุบล-ตระการ หัวโค้งสนามบิน ระดับน้ำลดแต่ยังมีน้ำขังที่ผิวถนน รถเล็ก จักรยานยนต์ สามารถวิ่งได้ ระวังน้ำกระเด็นใส่
- เส้นเลี่ยงเมืองแถวบ้านทัพไท น้ำยังสูง รถผ่านไม่ได้ (ยกเว้นรถทหาร)

เพิ่มเติมจากห้องแถลงข่าว ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลฯ 21 ต.ค.65
1. เปิดรถรับส่งเส้นสะพาน 200 ปี วงเวียนน้ำพุ - ดับเพลิงวารินฯ 21 ต.ค.65 จัดเต้นพร้อมเก้าอี้พักคอย มีรถอาสา ตำรวจส่งผู้ป่วย รพ.สรรพสิทธิ์ และยุติการรับส่งทางเรือ ด้วยระดับน้ำลดลง และวิ่งสวนรถบรรทุกจะเป็นอันตราย
2. เส้นทาง รร.เบ็ญจะมะฯ - ดับเพลิงวารินฯ 21 ต.ค. ยังวิ่งเหมือนเดิม แต่ลดจำนวนรถลง ด้วยแบ่งมาทางสะพาน 200 ปี
วันที่ 22 ต.ค. ยังมีรถยกสูงวิ่ง แต่จะปรับระยะให้สั้นลง เป็น รร.เบ็ญจะมะฯ - คอสะพานหาดคูเดื่อ จนกว่ารถเล็กจะวิ่งได้ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบทุกวัน
3. การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน มีทางอากาศ และทางเรือ เพิ่ม Speed Boat จากวชิรพยาบาล

M7-น้ำมูลลด40ซม-02.jpg

M7-น้ำมูลลด40ซม-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511