guideubon

 

ระดับน้ำมูลสถานี M7 วัดได้ 115.69 ม.รทก. ใกล้ปี 2545

M7-ระดับน้ำ11569-01.jpg

วันที่ 4 ตุลาคม 2565  รายงานสถานรการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 115.69 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.28 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 3.21 เมตร อัตราการไหล 4,891.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง และอำเภอนาเยีย 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 
- อพยพ จำนวน 117 ชุมชน
- ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- พักบ้านญาติ 509 ครัวเรือน
- อพยพขึ้นที่สูง 622 ครัวเรือน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 12 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ เมืองอุบลราชธานี เดชอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ นาจะหลวย ดอนมดแดง และอำเภอเขื่องใน

สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 140 เครื่อง ณ สะพานข้ามแม่น้ำมูลแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร และได้รับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมยกเว้นค่ากระแส่ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี เพื่อช่วยการเร่งระบายน้ำ และเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 200 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (hydro flow) จำนวน 3 เครื่อง ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม

สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง hydro flow ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ บริเวณแก่งสะพือ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จัดกำลังเจ้าหน้า ประมาณ 200 นาย เข้าดำเนินการกรอกกระสอบทราย บริเวณหน้าดูโฮม ยาวประมาณ 800 เมตร และจัดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออก

วันนี้ (4 ต.ค.65) ทีมงาน แขวงทางหลวงชนบท อุบลราชธานี เร่งตั้งแบริเออร์และกระสอบทราย ป้องกัน ผิวจราจรทางหลวงชนบท  อบ.3058 ระหว่างเซ็นทรัลอุบล - สะพานมูลน้อย และเร่งระบายน้ำที่ขึ้นสูงให้รถเล็ก วิ่งไปมาได้

M7-ระดับน้ำ11569-02.jpg

M7-ระดับน้ำ11569-03.jpg

M7-ระดับน้ำ11569-04.jpg

M7-ระดับน้ำ11569-05.jpg