guideubon

 

แม่น้ำมูลสถานี M.7 อีกไม่ถึง 1 เมตร จะถึงระดับตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ

แม่น้ำมูล-11105มรทก-01.jpg

กรมชลประทาน รายงานกราฟระดับน้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิยไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 111.05 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.42 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 3.76 เมตร อัตราการไหล 1,765.00 ลบ.ม./วินาที

ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอวารินชำราบ เฉลี่ย +112.00 ม.รทก.
ระดับตลิ่งฝั่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เฉลี่ย +113.00 ม.รทก.