guideubon

 

ระดับน้ำมูล M7 เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2565 วัดได้ 114.83 ม.รทก.

ระดับน้ำมูล11483-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำเมื่อเวลา 06:00 น. วัดได้ 114.83 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.26 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.48 เมตร อัตราการไหล 4187.50 ลบ.ม./วินาที

สถานการณ์น้ำเขื่อนและฝายต้นน้ำมูล,ชี 8 แห่ง พบว่า
- เก็บกักน้ำมาก ที่ระดับสีแดง ≥90% คือ เขื่อนสิริธร, อุบลรัตน์, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง
- เก็บกักน้ำมาก ที่ระดับสีแดง>80% คือ เขื่อนจุฬาภรณ์

การเฝ้าระวังระดับน้ำจาก 3 จังหวัด 25 สถานี ส่วนมากน้ำสูงในระดับมากสีแดง " วิกฤต" เกินค่าความจุลำน้ำ และล้นตลิ่งแล้ว 18 สถานี ได้แก่
- จ.อุบลราชธานี (8/12)
- จ.ศรีสะเกษ (8/8)
- จ.ยโสธร (2/5)

ระดับน้ำมูล11483-02.jpg