guideubon

 

บัณฑิต ม.อุบลฯ นั่งเลขาฯนายกเล็ก อายุน้อยที่สุดในประเทศ

คมสัน-สุคำภา-01.jpg

นายคมสัน สุคำภา บัณฑิต ม.อุบลฯ นั่งตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ด้วยวัยเพียง 25 ปี นับว่ามีอายุน้อยที่สุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)http://guideubon.com/2.0/ubon-news/komsan-sukumpha/

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายคมสัน สุคำภา หรือ “โค้ก” บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ นั่งตำแหน่งเลขาฯนายกเล็ก (เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร) ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด วัยเพียง 25 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ข้อมูลจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า พร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คมสัน-สุคำภา-02.jpg

นายคมสัน สุคำภา หรือ “โค้ก” อายุ 25 ปี เป็นบุตรชายคนโตของ นายธวัชชัย - นางอ่านมา สุคำภา ภูมิลำเนา ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 26 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ช่วงชีวิตเป็นนักศึกษา“โค้ก” นอกจากจะเรียนแล้วยังสนใจงานด้านกิจกรรมนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเด่นได้รับรางวัลที่หลากหลายทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ อาทิ ปี 2557 ได้รับรางวัลพระราชทาน เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เข้ารับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ รางวัลพระราชทานลูกกตัญญูกตเวที ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557

คมสัน-สุคำภา-03.jpg

ซึ่งก่อนหน้านี้ ในช่วงเรียนระดับมัธยมศึกษา “โค้ก” ได้ทุ่มเททำงานด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อดีตเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อีกด้วย จากการทำงานเสียสละเพื่อสังคมและ การเป็นคนดี และมีความซื่อสัตย์ สุจริต เข้าได้กับทุกคนทุกฝ่าย และ จบการศึกษานักกฎหมาย นิติศาสตร์บัณฑิต นายคมสัน สุคำภา จึงได้รับความไว้วางใจให้ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

คมสัน-สุคำภา-04.jpg

นายคมสัน สุคำภา บัณฑิต ม.อุบลฯ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งภายหลังจากจบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตนได้ทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด ในด้านเด็กและเยาวชน ตามประสบการณ์ที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้ทีมผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลหนองแคน นำโดย นายสานวุธ สุคำภา ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่น ได้มีมติในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น (เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร) ทราบข้อมูลมาว่าตน ได้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่อายุน้อยที่สุดในวัยเพียง 25 ปี ของวงการ (อปท.) หรือการเมืองท้องถิ่น

คมสัน-สุคำภา-05.jpg

ปัจจุบัน ตนได้ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่2) ปี 2560 อีกด้วย ทั้งนี้ ตนได้นำวิชาชีพที่เรียนมาในด้านกฎหมาย จากคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ มาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวม และประเทศชาติ

คมสัน-สุคำภา-06.jpg

นับว่า เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายคมสัน สุคำภา ที่สามารถก้าวการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ชอบได้สำเร็จ เป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์แก่สังคม แลพพร้อมก้าวสู่ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “กันเกรา ช่อที่ 26” ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 08.45 น.เป็นต้นไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว