guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัล popular vote หนังสั้น "คลิก ไอเดีย พลิกชุมชน"

เข็นฝ้าย-คลิกไอเดีย-พลิกชุมชน-01.jpg

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาการออกแบบ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ใช้ชื่อทีม "โกโก้ครั้นช์" ได้รับรางวัล popular vote โดยคณะกรรมการตัดสินจากยอดผู้ชมสูงสุดจาก 96 ทีมทั่วประเทศจากสื่อออนไลน์ ในโครงการ"คลิกไอเดีย พลิกชุมชน" จากการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ "ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

สำหรับทีม "โกโก้ครั้นช์" ประกอบด้วย ตัวแทนครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาการออกแบบ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดังนี้
- นายธัชชัย สุวัฒนวิทย
- นายนวเมธ มณธิราลัย
- นายปวเรศ จันท์พิทักษ์
- นายสหอนันต์ ศิลารักษ์
- นางสาวพรพรรณ โชคนัก
- นางสาววรรณวิสา ผาคำศร
- นางสาวทิพธัญญา โพธิ์ทอง
- นายไทโย อิชิเกะ
- นายธนากร สิงห์แจ่ม
- นางสาวกฤติยา พุ่มทอง
- นางสาวหทัยชนก พันธ์ผาสุข
- นางสาวพรรณษา ทองจันดา
- นางสาวกรรณา เมืองเทียนวัฒนา และ
- นายพงษ์สิทธิ์ ส่งเสริม
- นายธีระพล สีดำ ครูผู้ควบคุมทีม

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เข็นฝ้าย" ได้รับรางวัล popular vote โดยคณะกรรมการตัดสินจากยอดผู้ชมสูงสุดจาก 96 ทีมทั่วประเทศจากสื่อออนไลน์ ในโครงการ"คลิกไอเดีย พลิกชุมชน" จากการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ "ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และจัดกิจกรรมการประกาศรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

เข็นฝ้าย-คลิกไอเดีย-พลิกชุมชน-03.jpg

ในส่วนรางวัลที่ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับในครั้งนี้ คือ ทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมด้วยเหรียญรางวัลเกียรติยศ จากการนำเสนอหัตถกรรมทอผ้าชุมชนบ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น

เข็นฝ้าย-คลิกไอเดีย-พลิกชุมชน-02.jpg

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 16 – 25 ปีได้มีเวทีในการแสดงไอเดียและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนของตนเองในฐานะประชาชน เพื่อชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล สำหรับนำไปพัฒนาชุมชนของคุณเองรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท สำหรับผลงานภาพยนตร์สั้นของทีม "โกโก้ครั้นช์" จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถติดตามรับชมได้ที่ https://youtu.be/0F_TRSNUpaA และรอชมผลงานในรอบชิงชนะเลิศจากสำนักงาน กกพ. ในเร็วๆนี้