guideubon

 

อุบลฯ แถลงข่าว จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง ปี 4

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-01.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิการกุศลต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ สวดมนต์ถวายในหลวง ปีที่ 4 ประจำปี 2561

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-02.jpg

เทศกาลถือศีลกินของจังหวัดอุบลราชธานี จัดได้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการถือศีลกินเจมากขึ้น ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวอุบลฯ ได้เป็นอย่างดี  

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-03.jpg

การจัดเทศกาลถือศีลกินเจครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยการจัดกิจกรรม “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ถือเป็นการทำบุญถวายและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งในปีนี้ถือว่า เป็นปีมหามงคลในรัชสมัย 

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-05.jpg

สำหรับการรณรงค์การละเว้นการกินเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งในปีนี้ อยู่ในช่วงระหว่าง วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 เป็นสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน แสดงพลังสามัคคี ของทุกส่วนของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการประชาสัมพันธ์มูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลกินเจอีกด้วย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 7 ตลุาคม 2561 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-06.jpg

กิจกรรมพิธีเปิด เทศกาลถือศีลกินเจ ในวันที่ 7 ตลุาคม 2561 มีการนำวงออร์เคสตรา (UBRU Orchestra) มาบรรเลง โดยในปีนี้จะมีการบรรเลงเพลงจีน เช่น เพลงเถียนมีมี่, เพลงพระจันทร์แทนใจ ซึ่งจะบรรเลง พร้อมกับกู่เจิง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของจีน และขอเชิญชมการแสดงเชิดสิงโตและเชิดมังกรในวันดังกล่าวด้วย

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-07.jpg

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-08.jpg

ถือศีลกินเจ-อุบล-2561-09.jpg