guideubon

 

อุบลฯ Kicf Off โครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

หมอประตัว-อุบล-01.jpg

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข ”คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” พร้อมทั้งการเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประพนธ์-ตั้งศรีเกียรติกุล-01.jpg

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ คือ การให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ และคนไทยจะได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ใกล้ใจลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารักษาทุกโรค ทุกที่

ในวันนี้ เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและจะได้จัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความพร้อม ในการดำเนินการทุกพื้นที่แล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ เพราะจะมีหมอถึง 3 หมอดูแลแบบใกล้บ้าน ใกล้ตัว และใกล้ใจ

ผมขอเน้นย้ำเพิ่มอีกว่า นโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ถือเป็นของขวัญสำคัญที่รัฐบาลมีเจตจำนง ให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ อย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกครัวเรือนจะมีหมอ 3 คือ

หมอที่ 1 คือ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น
หมอที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และ
หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เชื่อมประสานเสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น

หมอประตัว-อุบล-02.jpg

โดยการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา ตามลำดับความรุนแรงของโรค มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกัน และระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อ

ทั้ง 3 หมอจะร่วมกันส่งมอบ 3 มอบเป็นของของปีใหม่ ให้ประชาชน คือ
มอบที่ 1 มอบแผ่นแนะนำตัวพร้อมบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหมอ
มอบที่ 2 มอบชุดของขวัญให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งจะถูกเยี่ยมก่อน พร้อมกับของขวัญเล็กๆน้อยจากทีม 3 หมอ
และมอบที่ 3 คือ มอบบริการที่ 3 หมอจะได้วางแผนและเชื่อมประสานระบบการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา การรักษาและส่งต่อเมื่อจำเป็น

นับจากนี้ เขตสุขภาพที่ 10 ได้เปิดตัว หรือ KICK OFF กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 แล้ว ทั้ง 5 จังหวัดก็จะได้ขับเคลื่อนลงส่งมอบของขวัญให้กับทุกครัวเรือน ประชาชนจะได้รับการดูแลจากทีมหมออย่างถ้วนหน้าและเป็นรูปธรรมทุกพื้นที่ต่อไป

สุวิทย์-โรจนศักดิ์โสธร-01.jpg

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดทีม 3 หมอตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตามจำนวนประชาชน โดยใช้ อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 35,155 คน /หมอสาธารณสุข จำนวน 1,543 คน และ หมอครอบครัว จำนวน 186 คน ดูแลครอบครัว จำนวน 172,243 ครอบครัว ครอบคลุมผู้ป่วยติดสังคม จำนวน 158,227 คน ผู้ป่วยติดบ้าน จำนวน 17,926 คน และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3,000 คน

ดังนั้น เพื่อส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม Kick Off ระดับจังหวัดเพื่อมอบนโยบายให้ทุกอำเภอได้ไปขับเคลื่อนมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 ให้กับประชาชนชาวอุบลทุกคน ภายใต้นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยทุกอำเภอต้องมีการมอบบัตรแนะนำตัว 3 หมอ มอบการดูแลและชุดของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

และในวันนี้ นอกจากจังหวัดอุบลราชธานี จะ Kicf Off โครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน แล้ว ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและพบว่ามีผู้ติดเชื้อฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง คือ ตลาดขายอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร และกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวารินชำราบ จึงเป็นโอกาสดีในวันนี้ที่มีกิจกรรม Kicf Off โครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จะได้ฝากเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นอึกหนึ่งบทบาทของหมอประจำตัวที่จะได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย

หมอประตัว-อุบล-03.jpg

อีกทั้ง ใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเตือนประชาชนในพื้นที่ว่า หากมีประชาชนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้ประชาชนรีบแจ้งเละรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขและผู้นำในพื้นที่รับทราบ และขอให้ประชาชน ตระหนักต่อการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ร่วมกันอย่างเต็มที่ และไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกในพื้นที่ ขอกำชับ เน้นย้ำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัดต่อไป

ศรีวรินทร์ ภูวนัตถ์ศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /ข่าว

หมอประตัว-อุบล-04.jpg

หมอประตัว-อุบล-05.jpg

หมอประตัว-อุบล-06.jpg

หมอประตัว-อุบล-07.jpg

หมอประตัว-อุบล-08.jpg