guideubon

 

บัณฑิต ม.อุบลฯ คนแรก!! ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA

กรรณิการ์-จำปาไชยศรี-01.jpg

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี บัณฑิตคนแรก หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่สามารถสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)ได้สำเร็จ ในวิชาชีพนี้นับได้ว่าเป็นสุดยอดของนักบัญชี กว่าจะได้มาต้องผ่านการทำงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เก็บชั่วโมงการฝึกงาน ในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับการสอบบัญชีในประเทศไทย และต้องสอบ CPAสอบผ่านวิชาที่ทางสภาวิชาชีพกำหนด อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จึงเป็นเป้าหมายหลักของนักบัญชีหลายๆคน

กรรณิการ์-จำปาไชยศรี-02.jpg

นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี หรือ “ปู” ปัจจุบันอายุ 28 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดอำนาจเจริญ สำเร็จการศึกษาบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี รุ่นที่ 7 ผลการเรียน 3.66 (เกียรตินิยม อันดับ 2) เมื่อปี 2556 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้มีโอกาสเข้าทำงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่รู้จักกันในนาม Big 4 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตลอดระยะเวลาได้ทุ่มเทในการทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พร้อมก้าวสู่ฝันได้สำเร็จในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนแรก ของหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“ปู”กรรณิการ์ จำปาไชยศรี กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ทำฝันได้สำเร็จ ตนมีความตั้งใจอยากจะเป็น CPA ตั้งแต่ตอนเรียนปี 2 เมื่อเรียนปี 3 สาขาให้เลือกเรียนสายอาชีพ จึงเลือกเรียนสายสอบบัญชี เพื่อต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านงานสอบบัญชีให้ลึกซึ้งขึ้น

กรรณิการ์-จำปาไชยศรี-03.jpg

หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตั้งมั่นกับตัวเองว่าจะทำงานที่นี่ให้ครบ 5 ปี และจะต้องสอบผ่าน CPA ให้ได้ เริ่มสอบเมื่อปีที่ 2 ของการทำงาน ซึ่งจะต้องสอบให้ผ่าน 6 วิชาและแต่ละวิชามีอายุสะสม 4ปี แต่ละวิชานั้นมีความรู้สึกว่ายากมากถึงมากที่สุด มีเพียง 2 วิชาเท่านั้นที่สอบรอบเดียวผ่าน อีก 4 วิชา สอบไม่ต่ำกว่า 2 รอบ ทุกครั้งที่สภาวิชาชีพประกาศผลสอบ ผลออกมาไม่ผ่าน ก็ได้แต่ให้กำลังใจตัวเองเสมอว่า “ไม่เป็นไรเอาใหม่ 1 ปีเปิดสอบตั้ง 3 รอบ สู้ๆ ไม่ท้อถอย สักวันมันต้องเป็นวันของเรา”

กรรณิการ์-จำปาไชยศรี-04.jpg

การสอบแต่ละครั้งมีอุปสรรค คือไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เพราะอาชีพ Auditor ไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอน บางช่วงที่สอบก็ตรงกับช่วงปิดงบการเงิน ตนจึงต้องอาศัยอ่านหนังสือช่วงเช้าทุกวัน หรือหยุดเสาร์ -อาทิตย์บ้าง เมื่อประกาศผลสอบผ่านครบทั้ง 6 วิชา ความรู้สึกมันบอกไม่ถูก รู้สึกดีใจ มีความสุข สมกับความทุ่มเทมาตลอด 4 ปี ขอบคุณ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการบัญชี ขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆกำลังใจมาโดยตลอด ตนเชื่อเสมอว่า “จงตั้งมั่นความสำเร็จให้กับตัวเอง และมีความพยายาม มีความอดทน ความสำเร็จก็จะตามมา”

ศิริรัตน์-เจนศิริศักดิ์-01.jpg

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาปีที่ 16 ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพมาแล้วกว่า 12 รุ่น บัณฑิตทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น จนส่งผลให้นักศึกษา รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2561มีจำนวนมากกว่า 300 คน ซึ่งมากที่สุดในประวัติกาลของหลักสูตร และโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี ที่สามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ได้สำเร็จสมความตั้งใจ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นับได้ว่าเป็นบัณฑิตคนแรกของหลักสูตรที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องและผู้สนใจเส้นทางสายนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตนเคยมีประสบการณ์ทำงานที่เอินส์ทแอนด์ยัง (อังกฤษ: Ernst & Young ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น EY) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี 4 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มทำงานในปี 2538 เป็นผู้สอบบัญชี ในปี 2540 ตนรู้ว่าอาชีพนี้ดีมาก เมือได้มาเป็นอาจารย์ ก็พยายามผลักดันให้ นักศึกษามีความสนใจในอาชีพนี้ และกระตุ้นให้ลองสอบดูในทุกปี จนประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจในครั้งนี้

ผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ คณะบริหาณศาสตร์ ม.อุบลราชธานี / ข้อมูล
เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลราชธานี /ข่าว