guideubon

 

แพทย์รุ่นแรก ม.อุบลฯ ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ขายกล้วย หวีละยิ้ม สองยิ้ม

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์จารุวัฒน์  คิดเข่ม  นายแพทย์ชำนาญการ ด้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลยโสธร แพทย์รุ่น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แพทย์ผู้ทุ่มเทในวิชาชีพ อารมณ์ดีมีความสุขในการทำงาน มีใจรักในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับสถานการณ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัด สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ตัวเอง “เราสร้างธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเลี้ยงชีวิตเรา” ต่อยอดกับปรัชญา "โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่"

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-03.jpg

นพ.จารุวัฒน์  คิดเข่ม  หรือ “หมอโก” บอกว่า ตั้งแต่ตอนเด็กพ่อกับแม่พาทำนาปลูกพืชผักสวนครัว จึงชอบด้านเกษตรมาตั้งแต่เด็ก ตนจึงเรียนและทำเกษตรช่วยครอบครัวมาโดยตลอด หลังจบมัธยมปลายเข้าศึกษาที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และกลับไปทำงานที่บ้านเกิดจังหวัดยโสธร 

การทำงานบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ตนเลยหาวิธีการผ่อนคลายด้วยการทำเกษตร ซึ่งจริงๆ ตนก็ชอบในการอยู่กับวิถีธรรมชาติ มาตั้งแต่เด็ก พอดีมีพื้นที่ว่างเปล่าที่คุณตาให้หลานดูแล ตนจึงเริ่มต้นสนใจในการทำเกษตรพอเพียง ปรัชญา "โคกหนองนา โมเดล วิถีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา ตา กะ หมอ”

เริ่มต้นจากสองมือที่ลงมือทำ ขุดดิน ปลูก พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่างๆ ขุดบ่อเลี้ยงปลา มีเถียงนาไว้ผ่อนคลาย ต่อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำ บางอย่างต้องเรียนรู้เองจากสื่อ จากที่ดินว่างเปล่า เวลาผ่านไปกับการดูแลด้วยใจ ผลผลิตต่างๆ งอกงามทันตาเห็น ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เป็นความสุขที่เราสร้างเอง  

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-02.jpg

ผลผลิตที่ได้จากสวน อาทิ กล้วย มะละกอ พริก มะเขือ มะนาว แก้วมังกร ตนจะนำไปฝากให้พี่ๆ พยาบาลที่ทำงาน “สดๆ จากสวนที่ทำเอง เอามาฝากแลกกับรอยยิ้ม ขายกล้วย หวีละ ยิ้ม สองยิ้ม”

หมอโก จารุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เพราะความยั่งยืนคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีของกินหลากหลาย สะอาดและปลอดภัย เงินที่หาได้จากการทำงาน แบ่งมาลงทุนปลูกของกินของใช้ในที่ดินของเรา หนักหน่อย เหนื่อยหน่อย ในช่วงแรกๆ แต่..เมื่อผลิดอก ออกผล เมื่อนั้น ทั้งอิ่มท้อง อิ่มกาย อิ่มใจ

สำนึกรักบ้านเกิด คือ การพัฒนาสิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทำให้ตนมีความสุขในการทำงาน กับชีวิตที่พอเพียง ได้ดูแลบุพการี สร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่  “โคก หนอง นา ตา กะ หมอ”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ รายงาน

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-04.jpg

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-05.jpg

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-06.jpg

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-07.jpg

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-08.jpg

จารุวัฒน์-คิดเข่ม-09.jpg