guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ ชนะเลิศ Japanese Language Contest คว้าตั๋วตะลุยเจแปน

Japanese-Language-Contest-01.jpg

นายสมพร สุวรรณการ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 หรือ Japanese Language Contest ซึ่งเป็นเวทีที่หลายคนใฝ่ฝัน ทั้งนักเรียน นักศึกษา วัยทำงานทุกสาขาอาชีพเข้าประลองความสามารถและทักษะในภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จ พร้อมสิทธิพิเศษในเดินทางไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 8 คืน 9 วัน อีกด้วย

Japanese-Language-Contest-02.jpg

นายสมพร สุวรรณการ หรือ“พอลล่า” ปัจจุบันอายุ 23 ปี เป็นลูกคนเดียวของ พ่อสมควร-แม่จิราพร สุวรรณการ อาชีพรับจ้างทั่วไป ภูมิลำเนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลังจบมัธยมปลายที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ ได้ตั้งใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และยังเป็นนักกิจกรรม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย จนได้มาซึ่ง รางวัลพระราชทานประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2557 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 และล่าสุดรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Japanese-Language-Contest-03.jpg

“พอลล่า” สมพร สุวรรณการ กล่าวว่า ในส่วนของ การประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study centerผู้สนับสนุนโดย กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าประกวดซึ่งมาจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาปริญญาตรี -โท และวัยทำงานจำนวน 100 คน

รูปแบบการประกวดแบ่งเป็น รอบคัดเลือก เป็นการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (ข้อสอบตัวเลือกและข้อเขียน) เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัย (เลือกตอบและข้อเขียน) ทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเข้ารอบมากถึง 5 คน ส่วนรอบชิงชนะเลิศ และคณะกรรมการตัดสินด้วยการพูดสุนทรพจน์ ซึ่งผู้ชนะการเลิศและรองชนะเลิศ รวมทั้งหมด 5 คน จะรับได้รางวัล "ทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น" (8 คืน 9วัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง ซึ่งเป็นความฝันของตน ที่ครั้งหนึ่งอยากมีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่น

ตนรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตนเชื่อเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น และตนจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนในภาษาญี่ปุ่นให้สำเร็จ เพื่อสร้างอาชีพที่ดีให้กับตนเอง และดูแลพ่อแม่ต่อไปในอนาคต “พอลล่า” สมพร สุวรรณการ กล่าว

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว