guideubon

 

ศาลปกครองอุบลฯ แจง ยังไม่มีคำพิพากษากรณีอีสานยูไนเต็ดฟ้องสมาคมฟุตบอล

ศาลปกครอง-อุบล-อีสานยูไนเต็ด-01.jpg

คำชี้แจงกรณีสโมสรอีสาน ยูไนเต็ด ฟ้อง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้คืนสิทธิการทำทีมและให้ชดใช้ค่าเสียหายเกือบ ๒๐๐ ล้านบาท

ด้วยปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีการตัดสินคดีพิพาท ระหว่าง บริษัท อีสาน ยูไนเต็ด จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ทางผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีคำตัดสินให้ทาง บริษัท อีสาน ยูไนเต็ด จำกัด เป็นผู้ชนะคดี และสั่งให้ ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ ล้านบาท พร้อมคืนสิทธิการทำทีม ในการส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ให้แก่ทาง บริษัท อีสาน ยูไนเต็ด จำกัด

ศาลปกครองอุบลราชธานีขอชี้แจงว่า คดีนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานีได้ออกนั่งพิจารณาคดี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๒/๒๕๕๖ เป็นคดีพิพาทระหว่าง บริษัท อีสาน ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ฟ้องคดี นายธเนศ เครือรัตน์ ผู้ร้องสอด และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาส มาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะ และเป็นการรับฟังคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีในการเสนอ ความเห็นในการวินิจฉัยคดีของตนโดยอิสระต่อองค์คณะ ซึ่งความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีไม่ผูกพันองค์คณะ ในการตัดสินคดี คดีนี้จึงยังไม่ได้มีคำพิพากษาตามข่าวที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

จึงชี้แจงมาเพื่อให้รับทราบและเข้าใจให้ถูกต้องต่อไป

ศาลปกครองอุบลราชธานี