guideubon

 

รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คันแรกของจังหวัดอุบลฯ

รถรับบริจาคโลหิต-กาชาดอุบล-01.jpg

วันที่ 27 มกราคม 2565 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ให้กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปใช้ดำเนินงานจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาค และช่วยสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้มีความคล่องตัวขึ้น ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

สำหรับรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่คันนี้ ถือว่าเป็นรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่คันแรกของจังหวัดอุบลราชธานี มี 4 เตียง สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้ถึง 50 คน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีพื้นที่สำหรับกางเตียงบริจาค หรือหน่วยงานที่มีขนาดเล็กคับแคบ

บนรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สามารถให้บริการ คัดกรองสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ตรวจความเข้มข้นโลหิต บริจาคโลหิต ตลอดจนรับของว่างหลังบริจาคโลหิต นั่งพักสังเกตอาการ โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยต่อคน โดยประมาณ 20 นาที

รถรับบริจาคโลหิต-กาชาดอุบล-02.jpg

รถรับบริจาคโลหิต-กาชาดอุบล-03.jpg

รถรับบริจาคโลหิต-กาชาดอุบล-04.jpg