guideubon

 

ไปรษณีย์อุบล ให้บริการตู้ iBOX รับพัสดุเองได้ทุกวัน!!

iBOX-ไปรษณีย์อุบล-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2561 ข่าวดีสำหรับชาวอุบล ที่ต้องรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์บ่อยๆ เมื่อไปรษณีย์อุบลราชธานีเปิดให้บริการ ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ "ตู้ iBOX" ซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่ที่บางทีสั่งของให้ส่งทางพัสดุ แต่เมื่อบุรุษไปรษณีย์มาส่ง ก็ไม่ไม่มีใครอยู่บ้าน จะไปรับเองที่ไปรษณีย์ กว่าจะเลิกงาน ไปรษณีย์ก็ปิดแล้ว

iBOX-ไปรษณีย์อุบล-02.jpg

หากใช้บริการตู้ iBOX เมื่อเราสั่งสินค้า หรือจะให้คนส่งพัสดุให้เรา เพียงให้จ่าปลายทางหน้าพัสดุ เขียนชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ พร้อมกับระบุชื่อตู้ iBOX ปลายทางที่จะรับพัสดุ และรหัสไปรษณีย์ เพียงเท่านี้ เมื่อพัสดุส่งมาถึงอุบลแล้ว พนักงานไปรษณีย์จะนำเอาพัสดุใส่ไว้ในตู้ iBOX

iBOX-ไปรษณีย์อุบล-03.jpg

ขั้นตอนหลังจากนั้น จะมีข้อความ SMS ส่งไปเข้ามือของผู้รับ เพื่อให้ผู้รับมารับพัสดุด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก ทุกวัน!! (ก่อน 20.00 น.) เมื่อมาถึงหน้าตู้ iBOX แล้ว ใช้บัตรประชาชนสอดเข้าเครื่อง ระบบจะส่งรหัสผ่านที่เรียกว่า One time password (OTP) เข้ามือถือ ให้เรากรอกรหัสที่ได้รับเพื่อยินยันตัวตน เพียงเท่านี้ ช่องที่มีพัสดุของเรา ก็จะเปิดให้เราหยิบพัสดุได้ทันที ง่ายและสะดวกแบบนี้ ไกด์อุบลต้องรีบนำมาบอกต่อครับ

iBOX-ไปรษณีย์อุบล-04.jpg