guideubon

 

หอการค้าอุบลฯ ดันจุดเช็กอินแห่งใหม่ HAPPY MOON

HAPPY-MOON-หอการค้าอุบล-02.jpg

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายมงคล จุลทัศน์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการประชุม กรอ.จังหวัดครั้งล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ผลักดันโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ ทางหอการค้าเคยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนก่อนแล้ว ได้ชื่อโครงการนี้ว่า HAPPY MOON (แฮปปี้ มูล) พร้อมเพิ่ม “หอเทียนมั่น” ลงในไปพื้นที่ด้วย และได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้กับอาจารย์คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อศึกษาข้อมูลและออกแบบโมเดลรูปร่างโครงการเพื่อนำเสนอเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ

HAPPY-MOON-หอการค้าอุบล-01.jpg

สำหรับโครงการ HAPPY MOON ประกอบด้วย หอเทียนมั่น, หอดอกบัวกลางเกาะหาดวัดใต้, สกายวอล์คพญานาคข้ามแม่น้ำมูลระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และสกายวอล์คข้ามไปยังเกาะหาดวัดใต้ 500 เมตรอีก พร้อมสวนไล่ระดับตามจุดต่างๆ เชื่อมโยงเลนจักรยานและถนนเลียบแม่น้ำมูล ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำหลักไหลผ่านถึง 3 สายด้วยกันคือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและมีธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม แม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานีในย่านชุมชนเมืองเก่าและอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ซึ่งมีแนวภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งสวยงาม ในอดีตที่ผ่านมาชุมชนเมืองเก่าอยู่ฝั่ง แม่น้ำอำเเภอเมืองอุบลราชธานีและฝั่งวารินชำราบ มีการค้าการขายคึกคักเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจภายในจังหวัดและต่างจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันพื้นการค้าขายและเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวได้หดตัวลดลง ทำให้เมืองเก่าเงียบเหงา ส่งผลใหพื้นที่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งของอำเภอเมืองและอำเภอวารินชราบค้าขาย ลดน้อยลง เนื่องจากมีการขยายเมืองไปฝั่งทางด้านทิศเหนือของจังหวัดมากกว่า

ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้นำโครงการดังกล่าวมาปรึกษาหารือกับ นายสมชาติ พงคพนาไกร และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนำโครงการนี้เสนอต่อ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานีคนปัจจุบัน พร้อมเสนอในการประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และเมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจ และยโสธร

“อยากให้โครงการนี้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอโครงการ พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล กับกรอ.จังหวัด กรอ.กลุ่มจังหวัด รวมถึงหอการค้าไทยที่จะผลักดันขออนุมัติงบประมาณก่อสร้าง เพื่อเชื่อมโยงกับถนนเลียบแม่น้ำมูลเส้นใหม่ ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สันทนาการ ซึ่งพี่น้องชาวอุบล รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งหรือปั่นจักรยาน ซึ่งเทรนด์ของการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญของชุมชนเมือง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีมรดกทางธรรมชาติที่สวยงาม มีเกาะหาดวัดใต้ และมีวัดสำคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย” ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าว

HAPPY-MOON-หอการค้าอุบล-03.jpg

HAPPY-MOON-หอการค้าอุบล-04.jpg

HAPPY-MOON-หอการค้าอุบล-05.jpg