guideubon

 

ข้าวเหนียวฮางงอก อาชีวะอุบลฯ ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-02.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนนอยด์จากเปลือกแครอทและแอนโทไซยานิน จากเปลือกมันม่วง

2.สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ หัตถเทียนธรรม

3.สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ Lotion Lotus Poller

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-01.jpg

ผลปรากฎว่า สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนนอยด์จากเปลือกแครอทและแอนโทไซยานิน จากเปลือกมันม่วง คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ผลงานของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย

1. นางสาวสุรัสวดี ภูศรีฤทธิ์
2. นางสาวเมธินี พันธ์เพ็ง
3. นางสาวพิมพ์สิริ คำหอม
4. นางสาวรัตนา พรมกาญจน์
5. นายนฤปนาถ บุญสิทธิ์
6. นางสาวธีราพร คำวงศ์ และ
7. นางสาวอทิตยา ถวนนอก

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-03.jpg

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกิดจากการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนำวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ได้แก่ ข้าวเหนียวฮางงอก เปลือกมันม่วง และแครอท นำมาผ่านกระบวนการและขั้นตอนแปรรูปด้วยสูตรพิเศษ จึงกลายมาเป็นข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบที่อร่อย รับประทานง่าย พกพาได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา พร้อมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ ช่วยรักษาระบบประสาทส่วนกลาง รักษาสมดุลในสมอง ช่วยให้สมองผ่อนคลาย ป้องกันความจำเสื่อม ชะลอความชรา ขจัดสารพิษ ควบคุมระดับน้ำตาล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไปในเดือนมกราคม 2563 นี้

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-04.jpg

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-05.jpg

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-06.jpg

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-07.jpg

ข้าวเหนียวฮางงอก-อาชีวะอุบล-08.jpg