guideubon

 

ด่วน!! เทศบาลนครอุบล จัดระดมความเห็น การพัฒนาเกาะหาดวัดใต้

พัฒนาเกาะหาดวัดใต้-02.jpg

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิกโมเดลการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยจะมีการประชุมระดมความคิดเห็น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ ลานจอดรถทางลงสะพานไม้เกาะหาดวัดใต้

พัฒนาเกาะหาดวัดใต้-01.jpg

สำหรับการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ เป็นโครงการ "คืนเกาะหาดวัดใต้ ให้ชาวอุบลฯ" เพื่อให้หาดวัดใต้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวอุบลฯ อีกครั้ง ดำเนินการโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพัฒนาอุบลฯ 

ทั้งนี้ มีการเผยแพร่แบบจำลอง ที่ทางสำนักการช่างเทศบาลนครอุบลฯ ร่างขึ้นเพื่อเตรียมนำเสนอต่อ คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ โดยแบบจำลองนี้เป็น แบบร่างครั้งแรก ซึ่งต้องมีการพัฒนาและระดมแนวคิดจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ และชุมชนโดยรอบ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานจอดรถทางลงสะพานไม้เกาะหาดวัดใต้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-01.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-02.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-03.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-04.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-05.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-06.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-07.jpg

โมเดล-เกาะหาดวัดใต้-อุบล-08.jpg