guideubon

 

ผู้ประกอบการร้องจังหวัดอุบลฯ ทบทวนการปิดโรงยิม ฟิตเนส

โรงยิม-ฟิตเนส-อุบล-01.jpg

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายนภัทร ชารีนิวัฒน์ ตัวแทนผู้ประกอบการสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการ เทรนเนอร์ และผู้ใช้บริการ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทบทวนประกาศกรณีปิดสถานที่ออกกำลังกาย ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3/2565 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เป็นการชั่วคราว

โรงยิม-ฟิตเนส-อุบล-02.jpg

นายนภัทร ชารีนิวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มของตน ประกอบด้วยเจ้าของกิจการและลูกจ้างยิม - ฟิตเนส,  เทรนเนอร์อาชีพ, เทรนเนอร์อิสระ, นักกีฬา, ประชาชนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และประชาชนที่มีความสงสัยต่อการสั่งปิดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์การระบาดโควิด19 ในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ไม่เคยพบอุบัติการณ์การระบาดกลุ่ม (คลัสเตอร์) ในสถานที่ออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. สถานที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่ที่สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างไม่มีต้นทุน สามารถช่วยป้องกันความรุนแรงจากการได้รับเชื้อต่างๆ ตามที่ทราบกันดีในงานวิจัย - วารสารต่างๆ เสมอมา

3. ไวรัสโควิด19 สายพันธุ์ปัจจุบันที่กำลังระบาดมีความอ่อนกำลังในด้านความรุนแรงของโรคลดลงถึงระดับไข้หวัดธรรมดา ดังปรากฎจากแนวนโยบายการรักษาโรคของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เช่น นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้กล่าวว่า "เชื้อเปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลัน กลายเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดเล็กธรรมดา ไม่รุนแรง" (4 ม.ค.2565)

โรงยิม-ฟิตเนส-อุบล-03.jpg

4. สามารถหาแนวทางการป้องกันอื่นที่มีความรัดกุมปลอดภัยต่อประชาชน โดยยังให้สถานที่ออกกำลังกายเปิดใช้บริการได้ เช่น ให้ผู้ใช้บริการมีการตรวจ ATK ในรอบ 2 วัน เป็นต้น รวมถึงหากพบผู้ติดเชื้อ ก็ให้ทำความสะอาด กักตัวผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัส มิใช่การกักสถานที่เหมือนในปัจจุบัน

5. จังหวัดอุบลราชธานีอาจเป็นเพียงจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาจรวมถึงในประเทศไทย ที่มีการประกาศปิดสถานที่ออกกำลังกาย

6. ทั่วประเทศยังมีการจัดแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆอยู่ ซึ่งนักกีฬาทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นต้องการสถานที่ฝึกซ้อม

โรงยิม-ฟิตเนส-อุบล-04.jpg

ในการนี้ กลุ่มของตนจึงได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้โปรดทบทวนประกาศฯ ดังกล่าว และพิจารณาอนุญาตให้สถานที่ออกกำลังกาย สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เป็นปกติ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ โดยให้สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดเป็นห้องโล่ง งดการเปิดแอร์ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และจะมีการตรวจ ATK พนักงาน และผู้เข้ามาออกกำลังทุกๆ 3 วัน โดยสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส จะรักษามาตรการ DMHT ป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

โรงยิม-ฟิตเนส-อุบล-05.jpg

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ สสจ.อุบลฯ แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 พร้อมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับมาตรการฟิตเนสว่า สามารถขอเสนอเปิดได้ โดยให้ปิดแอร์ มีมาตรการอย่างเข้ม ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เพื่อประเมินและอนุญาตให้เปิดเป็นรายๆ ไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511