guideubon

 

ออมสินอุบลฯ ผุดโครงการ ไหว้พระ 9 วัด กับ QR สาธุ

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-01.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ไหว้พระ 9 วัด กับ QR สาธุ" ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี คุณปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้อำนวยการภาค 12 ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ธนาคารออมสิน นับเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลที่มีความมั่นคง และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในทุกระดับ มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดทำ QR Code payment สำหรับศาสนสถาน ภายใต้โครงการ QR สาธุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญ สามารถทำบุญโดยไม่ต้องเดินทางไกล เปรียบเหมือนธนาคารออมสินเป็นสะพานบุญให้กับพุทธศาสนิกชน อย่างเช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันออกพรรษาในวันนี้

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-03.jpg

คุณปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้อำนวยการภาค 12 ธนาคารออมสิน กล่าวว่า สืบเนื่องจาก จากธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารออมสินทุกสาขา จัดทำ QR Code payment สำหรับศาสนสถานและองค์กรการกุศลต่างๆ ภายใต้โครงการ " QR สาธุ " เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญ ในรูปแบบการบริจาคเงินให้กับวัด ด้วยการสแกน QR Code อันจะส่งผลดีต่อทั้งวัดและผู้บริจาค ในด้านความสะดวก ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงผู้รับ ก่อให้เกิดความใกล้ชิดในพระพุทธศาสนาจากพุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้น

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-04.jpg

ธนาคารออมสินภาค 12 จัดกิจกรรม "ไหว้พระ 9 วัด กับ QR สาธุ" โดยได้จัดทำ QR Code payment อำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญแล้ว จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดใต้, วัดท่ากกแห่, วัดนาควาย, วัดป่าวิเวกธรรมชาน์, วัดมหาวนาราม, วัดเลียบ, วัดศรีอุบลรัตนาราม, วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดหลวง ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญได้โดยการสแกน QR code ตามวัดดังกล่าว

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-05.jpg

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-06.jpg

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-07.jpg

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-08.jpg

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-09.jpg

ออมสินอุบล-QR-สาธุ-10.jpg