guideubon

 

ปั่นจักรยานข้ามปะเทศ "ปั่น ปันฝันให้น้อง" โรงเรียนบ้านบุงคำ สปป.ลาว

กรีนไบร์14-ปั่นข้ามประเทศ-01.jpg

ชมรมจักรยานกรีนไบร์ 14 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม"ปั่น ปัน ฝันให้น้อง" ปั่นจักรยานข้ามปะเทศ นำอุปกรณ์จำเป็น อาทิ เครื่องกีฬา ยารักษาโรค ยาฆ่าเหา พร้อมเสื้อผ้า อาหาร พร้อมเงินสด และทุนการศึกษา เพื่อมอบโรงเรียนในแดน สปป.ลาว

กรีนไบร์14-ปั่นข้ามประเทศ-02.jpg

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายสนอง มลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร กับนายพิสิษฐ์ ศรีธัญรัตน์ ประธานชมรมกรีนไบค์14 ร่วมเป็นเกียรติส่งนักปั่นเพื่อสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จากชมรมกรีนไบค์14 และภาคีเครือข่ายนักปั่นในกิจกรรม " ปั่น ปัน ฝันให้น้อง" โรงเรียนบ้านบุงคำ เกาะดอนแดง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อนำน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยไปมอบให้กับเด็กๆ ของโรงเรียนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องกีฬา ยารักษาโรค ยาฆ่าเหา พร้อมเสื้อผ้า และอาหารจำนวนหนึ่ง มอบทุนการศึกษาอีก จำนวน 10 ทุน และเงินสดจำนวน 18,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง 2 ห้อง โดยมีนายบุญทำ ไชยวง ครูใหญ่ ได้นำ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สร้างความยินดีและดีใจในมิตรภาพที่นักปั่นจากแผ่นดินไทยนำมามอบให้กับน้องนักเรียนที่ฝั่งลาว ในครั้งนี้

กรีนไบร์14-ปั่นข้ามประเทศ-03.jpg

กรีนไบร์14-ปั่นข้ามประเทศ-04.jpg

กรีนไบร์14-ปั่นข้ามประเทศ-05.jpg

กรีนไบร์14-ปั่นข้ามประเทศ-06.jpg