guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0

Fix-it-Center-01.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามด้วยพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน 

Fix-it-Center-02.jpg

จากนั้น นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือช่างสำหรับใช้ในการซ่อมแซม บำรุง เครื่องจักกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ไว้คอยบริการประชาชนในพื้นที่ มีนางเกสร ยุทธเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ ท่ามกลางนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลท่าไหร่วมเป็นสักขีพยาน

Fix-it-Center-03.jpg

สำหรับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 24-26 พ.ค. 2562 และ วันที่31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562 กิจกรรมบริการชุมชน ประกอบด้วย บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ในครัวเรือน บริการสร้างอาชีพหรือต่อยอดอาชีพ และบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการถนอมอาหาร ได้แก่ การทำเห็ดสวรรค์ เห็ดสมุนไพร แหนมเห็ด แจ่วบอง และปลาร้าสับ เพื่อบริการชุมชนยกระดับคุณภาพของประชาชนด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสสู่ Thai Land 4.0

Fix-it-Center-04.jpg

ท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามหรือสั่งจอง ผลิตภัณฑ์อาหารจากชาวบ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-7967849