guideubon

 

ม.อุบลฯ มอบหน้ากาก Face shield สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

face-shield-ubu-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตหน้ากากเฟซชิลด์ (Face shield) มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นอำนวยความสะดวก และร่วมการสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนคณะในการส่งมอบ พร้อมสาธิตการประกอบและการใช้งาน ให้แก่ นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ (สสอ.) และ นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ (รพ.สต.) ซึ่งได้รับคำขอบคุณจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นอย่างมาก ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้

face-shield-ubu-02.jpg

ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการทำเฟซชิลด์ (Face shield) ครั้งนี้ เราไปเห็นแบบที่ทั่วโลกเขาทำ เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไม่ก็สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ก็เลยเสนอในที่ประชุมของทางคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยทรัพยากรที่เรามีมากพอสมควร ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถผลิตเฟซชิลด์ (Face shield) ส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด้านหน้าของเราในการปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วยได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ทางท่านคณบดีเห็นด้วย และได้มอบหมายให้จัดตั้งทีมเพื่อจัดทำเฟซชิลด์ (Face shield) ขึ้น ประกอบด้วย ผมจากภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมทีมงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกันทำงานในส่วนนี้

โดยการผลิตและทำมาหลายแบบ เมื่อเสร็จแล้วได้นำมามอบให้แก่หน่วยงาน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลเขมราฐ รวมทั้งส่งไปให้ที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลราชวิถีด้วย

และในวันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา ก็ได้นำมาส่งมอบให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ (สสอ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ (รพ.สต.) ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้วยความหวังดีจากพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่าที่พวกเราจะสามารถทำได้ ต้องขอบคุณทางคณบดีเองที่ได้มอบหมายให้พวกเราได้ทำงานในส่วนนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในครั้งนี้

นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ (รพ.สต.) กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้รับความอนุเคราะห์เฟซชิลด์ (Face shield) จากทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปกติก็จะมีคนนำมาบริจาคแต่มันจะมีฟองน้ำ ซึ่งพอเราใส่นาน ๆ และตอนเย็น ๆ รอบ ๆ ศรีษะเราจะมีผื่นขึ้นเต็ม ตอนเย็นก็จะคันมาก

face-shield-ubu-03.jpg

แต่พอวันนี้เราได้รับเฟซชิลด์ (Face shield) แบบนี้พอใส่แล้วรู้สึกว่าเบาสบาย และกระชับสะดวกต่อการใช้งานมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ประทับใจและมีประโยชน์มาก ๆ ซึ่งเมื่อใส่แล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะสบายมากมายขนาดนี้ นั่นก็คือ อุปกรณ์เสริมในการใส่หน้ากากอนามัย ที่สามารถปรับระดับให้เข้ากับผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว เพราะบุคลากรทางการแพทย์จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้ปวดและเจ็บด้านหลังของใบหูมาก ต้องถอดพักเป็นระยะ ๆ แล้วค่อยใส่ใหม่ อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าทางคณะวิทยาศาสตร์จะกรุณาช่วยผลิตและแจกอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราก็จะเป็นประโยชน์มากจริง ๆ เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องไม่หงุดหงิดทำให้การให้บริการดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

face-shield-ubu-04.jpg

face-shield-ubu-05.jpg

face-shield-ubu-06.jpg