guideubon

 

เลขานุการ รมว.ศธ. เยือนอาชีวะอุบลฯ หนุนสู่สถานศึกษา Excellent center

Excellent-center-02.jpg

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายรังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Excellent-center-01.jpg

ในโอกาสนี้ ได้แวะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี ดร.พงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายเจตน์  โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และเยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตผลงานการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะวิชาศิลปกรรมและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ภายในสถานศึกษา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ว่ามีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะการเป็นสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินเหรียญทอง ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) และมีชื่อเสียงในด้านการแข่งขัน การแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับรางวัลถึง 4 ปีซ้อน เห็นความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent center สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในเรื่องการโรงแรม อาหาร และโภชนาการ และด้านศิลปกรรม ทั้งนี้ จะต้องพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการครุภัณฑ์ในสถานศึกษา ให้ทันสมัยยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

Excellent-center-03.jpg

Excellent-center-04.jpg

Excellent-center-05.jpg

Excellent-center-06.jpg

Excellent-center-07.jpg