guideubon

 

อนุบาลอุบล เป็นเจ้าภาพจัด EP/MEP Open House ปี 2558 ภาคอีสาน

EP-MEP-Open-House-Ubon-01.jpg

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการจัดมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในโครงการ EP / MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการจัดงานที่อุบลราชธานีครั้งนี้ มี Theme ในการจัดงานคือ “An Amazing English World” โดยมีโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 68 โรง แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรง และมัธยมศึกษา จำนวน 48 โรง กำหนดการแข่งขัน 9 ประเภท ได้แก่ 1.Singing Contest 2.Impromptu Speech 3.Spelling Bee 4.Story Telling 5.Math Project 6.Science Project 7.ASEAN Quiz 8.Skits 9.Debate

EP-MEP-Open-House-Ubon-03.jpg

ติดต่อประสานงานการแข่งขัน และติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ http://www.anubanubon.ac.th/openhouse2015